ตอบ: ข่าวงานประกวด วังงามจัดที่ผ่านมา
โดย ชวลิต มีแม่นวิทย์ - Tuesday, 24 August 2004, 11:23AM
 

               งานประกวดที่จัดทุกครั้งจะขึ้นป้ายถ้วยพระราชทาน แต่ไม่ทราบว่าทางวังงามไม่ได้พระราชทางถ้วยถูกต้องหรือไม่  ปรากฏว่าวันที่ 14 วันแรกของงานก็มีตำรวจกองปราบมาให้ถอดป้าย และต้องรื้อกันทันทีในเวลานั้น   รายละเอียดคงต้องให้วังงามอธิบายสาเหตุเอง   มีสุนัขบางแก้ว ส่งประกวด 30 ตัว  

               ถามว่าทำไมชอบจัดงานประกวด  เฉพาะรายวังงามนั้นเขามีกำหนดการจัดเก็บคะแนน สมมติ 5 ครั้ง จะมอบรางวัล ดังนั้นจึงต้องจัดให้ครบ ตามจำนวนที่กำหนดถึงจะเอาผลคะแนนมารวมกันเพื่อตัดสินรางวัล 

               ส่วนการจัดดีมีประโยชน์ไหม  ในความาคิดของผมนั้น  การจัดงานประกวดสุนัขก็เหมือกับการประชาสัมพันธุ์สุนัข เป็นผลดี  กับผู้ผลิต สุนัข  อุปกรณ์สุนัข อาหารสุนัข และผู้เลี้ยงสุนัขจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการต่าง ๆ ในการเลี้ยงสุนัขของตน

               ในด้านพัฒนาสายพันธุ์ ก็จะมีการแข่งขันกัน พัฒนาสุนัขของตนเพื่อมาประกวด 

               ในด้านเศรฐษกิจ  อาหาร อุปกรณ์ การสื่อสาร  หนังสือ ได้ประโยชน์

                การจัดประกวด ทำได้ดีก็ต่อเมื่อ  องค์กรที่จัดประกวดได้รับการยอมรับจากผู้เลี้ยง คอก ฟาร์ม เพราะรายได้จากการประกวด อันดับแรก คือจำนวน สุนัขที่เข้าประกวด ต่อไปก็จากการออกร้าน(บูท)อาหารสุนัข  อุปกรณ์สุนัข สปอนเซ่อร์ตามฤดูกาล 

                ถ้าชุมชนคนรักบางแก้วจะจัดก็ต้องถามสมาชิกว่าจะช่วยไหม แล้วที่สำคัญคือมาตรฐานการจัด  กรรมการตัดสิน คือหัวใจ   ที่ผมพูดเรื่อคนที่ไม่รู้จริงเรื่องบางแก้วอย่าพูดหรือแสดงความคิดเห็นชี้นำเพราะ    คนไม่รู้ (คือคนโง่ ตามพจนานุกรม)  พูดอะไรไป  จะทำให้คนเลี้ยงบางแก้วใหม่ ๆ เกิดความเข้าใจผิด บางคนไม่เลี้ยงเลยก็มี   ซึ่งในวันที่ 29 สิ่งหาคมนี้ จะมีการสัมนากันก็จะมีการพูดเรื่องนีด้วย   ผมเคยเขียนในนิตยสารสวนจตุจักร  เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยที่ไม่ได้รับการถ่ายทอด หรือเผยแพร่ เพราะเราไม่ไว้ใจในความคิดของคนไทยด้วยกัน