ตอบ: เก็บภาพวันนัดรับเสื้อรอบแรกที่กระทรวงฯ
  ทางไปรษณีย์จะได้รับเมื่อไหร่เอ่ย