ตอบ: หลักของบรีดเดอร์
โดย I love Bangkaew - Sunday, 7 August 2005, 06:14AM
 

ผมเพิ่งเข้าเวป  ไม่ทราบส่งอะไร ? เข้าใจว่า ช่วยตอบที