ตอบ: การตั้งค่าให้ยอมรับ Cookies จะทำให้เร็วขึ้น
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 7 August 2004, 09:28AM
 

หรือถ้าจะอนุญาต Cookies เป็นบางเว็บไซต์  ให้กดปุ่ม Default แล้วกดปุ่ม Edit  ใส่เชื่อเว็บ http://elearning.bangkaew.com ลงในช่องตามรูป แล้วกด Allow ตามด้วย  OK  คิดว่าน่าจะช่วยให้เร็วขี้นได้