การตั้งค่าให้ยอมรับ Cookies จะทำให้เร็วขึ้น
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 7 August 2004, 09:10AM
 

Cookies

Two cookies are used by this site.

The essential one is the session cookie, usually called MoodleSession. You must allow this cookie into your browser to provide continuity and maintain your login from page to page. When you log out or close the browser this cookie is destroyed (in your browser and on the server).

The other cookie is purely for convenience, usually called something like MOODLEID. It just remembers your username within the browser. This means when you return to this site the username field on the login page will be already filled out for you. It is safe to refuse this cookie - you will just have to retype your username every time you log in.

ตอบ: การตั้งค่าให้ยอมรับ Cookies จะทำให้เร็วขึ้น
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 7 August 2004, 09:20AM
 

วิธีการตั้งค่า Cookies ให้ไปที่ Tools  เปิด Internet Options เลือกแท็บ  Privacy กด Advance เลือก Accept ตามรูป


ตอบ: การตั้งค่าให้ยอมรับ Cookies จะทำให้เร็วขึ้น
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 7 August 2004, 09:28AM
 

หรือถ้าจะอนุญาต Cookies เป็นบางเว็บไซต์  ให้กดปุ่ม Default แล้วกดปุ่ม Edit  ใส่เชื่อเว็บ http://elearning.bangkaew.com ลงในช่องตามรูป แล้วกด Allow ตามด้วย  OK  คิดว่าน่าจะช่วยให้เร็วขี้นได้