ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 05:59PM
 

ภูผา  หมาบางแก้ว  ลูกของขุมทรัพย์ กับขิง


ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 06:05PM
 
ผาไท ลูกของทาโร่ กับ ขิง
ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 8 April 2005, 08:30PM
 

ชื่อ ภูผา หมาบางแก้ว แหมชื่อเหมือนตัวเอกในนิยายคล้ายเรื่องจริง  ของเพียงฟ้า เลยนะครับ แต่เรื่องนี้นายหญิงของภูผาถูกนายสัตวแพทย์คนหนึ่งหักอกนะ 

แต่ในเรื่องจริงนายหญิงของภูผา คอกชุมแสงสงครามคืคุณสุภาวดีของคุณปทุมนั่นเอง

ผมว่าจะใช้ชื่อหมาบางแก้วของผมในอนาคตนะ   เอาต่อไปชื่อ ภูสมิง ภูพาน ภูทอง ภูวรรณ ภูเบศร์ ภูพงษ์ ภูศรี

ผมจองนะครับ  เพราะลูกชายคนหนึ่งก็มีขึ้นต้นว่า ภู.....เหมือนกัน

ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 08:40PM
 

สวัสดีครับคุณ Patchara 
ที่ตั้งชื่อว่า ภูผา เพราะ คุณประทุม และ คุณสุภาวดี คงเจริญ
เจ้าของคอกชุมแสงสงคราม ชอบไปเที่ยว ตามภู ต่างๆนะครับ เลยตั้งชื่อตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ส่วนชื่อ
 ภูสมิง ภูพาน ภูทอง ภูวรรณ ภูเบศร์ ภูพงษ์ ภูศรี ผมเว้นให้คุณ Patchara นะครับ


ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 09:22PM
 
สึนามิ (เมีย ) ลูกของทาโร่ กับ อังกอร์
ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 09:21PM
 
ไข่ดาว (เมีย ) ลูกของทาโร่ กับ จริงใจ
ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 09:27PM
 
ทาโร่  พระเอกแห่ง คอกชุมแสงสงคราม 
สุดรักสุดหวง ของคุณประทุม-สุภาวดี คงเจริญ
www.chumsang.net

ตอบ: ดาวดวงใหม่แห่งคอกชุมแสงสงคราม
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 8 April 2005, 09:29PM
 
ทาโร่  พระเอกแห่ง คอกชุมแสงสงคราม 
สุดรักสุดหวง ของคุณประทุม-สุภาวดี คงเจริญ
www.chumsang.net