ตอบ: อยากทราบสายตั้งต้นเพ ื่อเข้าFCI
โดย เพื่อนบางแก้ว 01-6667151 - Tuesday, 27 July 2004, 10:08PM
 

เอาไว้ผมจะลองสอบถามจาก พี่สันติ เนรมิตรพาณิชย์ ให้ครับเพี่ยวกับเรื่องสายพันธุตั้งต้น 8 สายพันธุ์ นั้นมีอะไรบ้าง พอดีผมเองก็ไม่เคยอ่านข้อมูลที่ส่ง FCI เลยครับ เป็นความบกพร่องของผมครับ แล้วผมจะหาข้อมูลให้นะครับ