ตอบ: การเปรียบเทียบเรื่องโครงสร้างกับมาตรฐานพันธุ์
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 17 April 2007, 09:16AM
 

ย้ายมาพักที่กระดานกระทู้รอลบ

http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631