ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย phan _kong - Thursday, 7 October 2004, 03:03PM
  การควบคุมการเพาะเลี้ยงสุนัขไม่ว่าพันธุ์ไหนไม่สามารถทำได้เพราะสุนัขไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครอง  และเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถจำกัดสิทธิ์ไครได้  จะทได้ก็แต่เพียงออกกฎหมายเอาผิดผู้เลี้ยงที่ขาดความรับผิดชอบ  เช่นปล่อยไห้สุนัขขับถ่านในที่สาธารณะ  ปรับในอัตราสูงและเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวด  เพราะการปลูกจิตสำนึกสำหรับคนไทยมักไม่ได้ผล  แต่หากปรับกันจริงจังคนก็จะปฏิบัตตามกฎ