กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 02:56PM
 
เมื่อวานไปเห็นคุณเกาเหลา(DellL)โพสต์ในพันทิป "เรียกร้องให้รวมตัวกันผลักดันกฏหมาย ร่วมมือกันป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  ดีกว่าออกมาตั้งกระทู้ด่าอย่างเดียว "
ก็เลยคิดว่า ชุมชนคนรักบางแก้วน่าจะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนคือรวมตัวกันผลักดันกฏหมายควบคุมการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สุนัขบางแก้ว เพื่อไม่ให้ลูกหลานสุนัขบางแก้วต้องถูกทิ้งขว้างจากคนเลี้ยงที่ไม่รับผิดชอบกลายเป็นสุนัขจรจัดเพิ่มภาระให้กับสังคมต่อไป
ขออนุญาตนำข้อเสนอของป้าชัชขึ้นมาเป็นแนวทางให้ระดมความคิดเห็นกัน   ถ้าทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  น่าจะได้ข้อสรุปกันในวันที่ ๑๐ นี้ที่จะไปพบกันบ้านป้าวิ   จะได้ทำเป็นจดหมายเปิดผนึกแจกจ่ายไปตามสื่อมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นหัวข้อในการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แบบนี้ ดีไหม
ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 08:56AM
 

1 ผู้เลี้ยงสุนัข

(ก) มือใหม่ เห็นลูกบางแก้วน่ารักก็ซื้อมาเลี้ยงโดยไม่ได้ศึกษาว่า เขามีธรรมชาติอย่างไร ไม่ทันเตรียมใจว่าเขาจะซน ดื้อและดุ พอพ้นวัยน่ารักก็เลยทิ้งให้ไปเป็นลูกหมาข้างถนน หากินเอง ถูกรถชนตายหรือบาดเจ็บ และเป็นภาระของสังคม แก้ไข โดยเร่งให้ความรู้โดยผู้เลี้ยงในชุมชนผ่านเว็บและจัดทำ sheet แจกโดยทางสมาคม

(ข) มือเก่า อยากมีหลานของตัวเอง โดยนำลูกไปผสมพันธ์ ได้หลานมาแล้วแจกเพื่อนที่ขาดความรับผิดชอบ หรือไม่มีการติดตามหลาน ๆ ว่าเขาไปอยู่อย่างไร มีความสุขหรือไม่ นอกจากนั้นลูกบางแก้วบางครอกออกมาไม่สวยหรือมีมาตรฐานพันธ์บางแก้วไม่ครบถ้วน รวมทั้งมีสายเลือดชิด (inbreed) ทำให้อ่อนแอและอาจมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้  แก้ไข โดยการขอร้องกันว่า ก่อนการผสมต้องศึกษาก่อนว่า ลูกเรามีเชื้อสายมาทางไหน ควรผสมกับสายไหนจึงจะมีเลือดไม่ชิดกันเกินไป นอกจากนั้นควรดูด้วยว่าลูกของเรามีลักษณะด้อยด้านไหนบ้าง ก็เลือกคู่ที่มีลักษณะดีด้านนั้นมาข่มเสีย และต้องไม่ลืมว่า สุนัขออกลูกมาที่ละ 7-8 ตัว ควรมีรายชื่อผู้ที่จองหลานของเราสัก 10 คนก่อนค่อยคิดผสมพันธ์ให้ลูก มิฉะนั้นอาจจะต้องเลี้ยงเองจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุด คือ หยุดความอยากมีหลาน

2 ผู้เพาะพันธ์สุนัข ช่วยสร้างกุศลในเรื่องนี้ ดังนี้

(ก) การจดทะเบียนคอกเพาะพันธ์สุนัข โดยสมาคมที่เป็นกลางเพียงสมาคมเดียว (หลาย ๆ ชมรมเหนือ ใต้ ออก ตก กลาง และพิษณุโลก หันมาจับมือกันเสียที) เพื่อจะได้ควบคุมคุณภาพของบางแก้วได้เสียที 

(ข) การผสมพันธ์ ต้องกระทำอย่างมีคุณภาพ และควรมีกรรมการจากสมาคมตรวจสอบการผสมพันธ์ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกครั้งทุกครอก (อย่าสักแต่ว่าให้ใบประวัติพันธ์ไปเรื่อย เลี้ยงโตแล้วไม่เหมือนที่อ้างในใบประวัติ)

(ค) การออกกฏเรื่องทำหมันสุนัขหรือทำให้เลยก่อนขาย เพื่อลดปัญหาสาวบางแก้วที่ไม่ได้มาตรฐานถูกผสมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ หรือผู้เลี้ยงนำลูกไปผสมพันธ์โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือหนุ่มบางแก้วไปเที่ยวไข่ทิ้งเรี่ยราด เป็นต้น

(ง) การให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้เพาะพันธ์สุนัข (อย่าเชียร์ให้ซื้อลูกของเราอย่างเดียว) ต้องบอกให้ผู้ซื้อรู้จักอุปนิสัยใจคอของบางแก้วก่อน เพื่อให้เขาตัดสินใจว่าควรจะซื้อบางแก้วไปเลี้ยงจริง ๆ และไม่ทิ้งเมื่อเขาโตขึ้น นอกจากนั้นควรให้ความรู้ถึงวิธีการดูแลบางแก้วให้มีจิตประสาทที่ดี ไม่ขี้ระแวงต้องทำอย่างไรด้วย 

(จ) การขายลูกสุนัขควรมีมาตรฐาน ต้องมีชื่อและที่อยู่ของครอกและเจ้าของ พร้อมเบอร์โทรไปขอคำปรึกษาอย่างชัดเจน และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมด้วย

(ฉ) รักและประสงค์จะสร้างชื่อเสียงและนำบางแก้วไปสู่สากลอย่างจริงใจ มิใช่แค่ขายลูกสุนัขประจำปี       

http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=93

ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 10:07AM
 

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์

โดย ณัติวัฒน์ สินเหลือ

0-18099094

                ปลายเดือน  กันยายน  2547 หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ ROTTWEILER กัดเด็กค่อนข้างมาก   ผมเห็นแล้วเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง                

“ประเทศไทยได้ปล่อยปะละเลย เรื่องสุนัขมานานแล้ว  คือปล่อยให้ผสมพันธุ์กันโดยไม่มีการคัดพันธุ์ หรือขึ้นทะเบียนตัวให้ถูกต้อง  ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหา ออกกฏต่าง ๆ มาใช้กับสุนัขพันธุ์ ROTTWEILER  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ  และก็ไม่สามารถควบคุมดูแลสุนัขได้ทั้งหมด   สุนัข  ROTTWEILER  บางตัวไม่ได้ดุร้าย  แต่ยังคุ้มครองปกป้องเด็กก็มีอยู่มากมาย  และที่สำคัญ  ROTTWEILER  ยังใช้ในกิจการทหาร สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีอีกด้วย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า  สุนัขพันธุ์  ROTTWEILER  ที่มีอยู่ในประเทศไทยเราสามารถฝึกใช้งานตามคำสั่งได้ “

ปัญหาที่เกิดขึ้น  เป็นเพราะเจ้าของขาดการเอาใจใส่อย่างดีพอ การเลี้ยงสุนัขพันธุ์เสี่ยงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะเลี้ยงได้

"เป็นความจริงที่ต้องยอมรับ...มีเจ้าของสุนัขไม่น้อย มักซื้อสุนัขพันธุ์เสี่ยงเพื่อไปประดับบารมี พอเห็นคนอื่นเขามีจึงอยากมีบ้าง พอไปถึงบ้านจับใส่กรงขัง สุนัขจึงเกิดความเครียด"

และอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วง ธรรมชาติของเด็ก เป็นวัยที่มีความซน อยากรู้อยากลอง การเข้าไปแหย่ไปแกล้งสุนัข ยั่วยุให้สุนัขโกรธ ไม่ใช่เรื่องดีเลย พ่อแม่ต้องช่วยให้คำแนะนำกับบุตรหลาน

เปรียบเทียบ มนุษย์เองมีทั้งคนดีและคนชั่ว ถามว่า...ฆาตกรที่ฆ่าคนตาย ปล้นฆ่าข่มขืนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะไม่ได้รับการอบรมที่ดีพอ ไม่ได้รับการปลูกฝังจริยธรรมใช่หรือไม่ ?

คนที่ได้รับการอบรมและปลูกฝังจริยธรรมอย่างดี โอกาสที่จะเข้าไปทำเรื่องร้ายๆ นั้น มีน้อยมาก สุนัขก็เช่นเดียวกัน หากได้รับการฝึกมาอย่างดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่มาอย่างดี ปัญหาตรงนี้ก็จะลดน้อยลงไป

อยากให้รัฐบาลออกร่างกฎหมายมารองรับ บังคับใช้กับคนที่มีสุนัขพันธุ์เสี่ยง ให้ได้รับการฝึกและอบรมก่อนในเบื้องต้น อบรมทั้งสุนัขและเจ้าของ โครงการฝึกสุนัขโครงการนี้ใช้ชื่อว่า การเปิดอบรมสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น และสอบควบคุมพฤติกรรมสุนัข "BH TEST" ปัจจุบันยังเป็นโครงการนำร่อง  ของคณะอนุกรรมการสุนัขใช้งาน และกีฬา  สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)    เพื่อให้เจ้าของสุนัขพันธุ์ที่มีความเสี่ยง นำสุนัขเข้ารับการฝึกเพื่อให้สุนัข อยู่ในสังคมได้

 “เจ้าของสุนัขเป็นหัวใจหลักของการแก้ปัญหา การให้ความรัก การเอาใจใส่ การฝึกฝน และการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น่าจะเป็นทางออกและวิถีทางที่ดีที่สุด เหมือนเรามีลูก เราไม่มีเวลาเลี้ยงลูก ให้แต่เงิน ไม่ให้ความรักและความเข้าใจ สักวันหนึ่งลูกอาจออกไปก่อเหตุการณ์ร้ายๆ     สุนัขก็เหมือนกัน เราให้แต่อาหาร ไม่ให้ความรัก ไม่ดูแล ไม่ฝึกฝน สักวันหนึ่ง มันก็อาจจะออกไปก่อเหตุการณ์ร้ายๆ เหมือนที่เกิดแล้ว และจะเกิดต่อไปอีก”

ในต่างประเทศ  ใช้โครงการแบบนี้มานาน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คนที่จะเอาสุนัขมาจูงบนถนน หรือในที่สาธารณะได้ จะต้อง ได้รับการฝึกมาก่อน ประเทศไทยควรนำ โครงการนี้มาปรับใช้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ดีกว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เสนอออกกฎหมายเพิ่มโทษเจ้าของสุนัข ในกรณีที่สุนัขไปกัดคนอื่นโดยไม่มีสาเหตุ


ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 10:26AM
 
http://www.bangkaew.com/elearning/file.php/1/012x.JPG
ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 02:23PM
 
เรียน คุณ วิเชียร,

แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา    ในความคิดของผม เราจะต้องทำการตรวจสอบหรือ TEST  พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ก่อนทําการผสมพันธุ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจก่อนทำการผสม  เช่น ต้องเป็นสุนัขถูกมาตราฐานพันธุ์ , ต้องเป็นสุนัขที่ไม่ดุร้าย  สามารถเชื่อฟังคำสั่งเบื้องตันได้  เช่น สั่งหยุดก็ต้องหยุด  สั่งนั่งก็ต้องนั่ง สั่งหมอบก็ต้องหมอบ  เพราะถ้าสุนัขเหล่านี้สามารถฝึกได้ ก็แสดงว่า เขาน่าจะถ่ายทอดสายเลือดการเชื่อฟังคำสั่ง และ เป็นสุนัขถูกต้องตามมาตราฐานพันธุ์ ไปยังลูกหลานต่อไปได้

ณัติวัฒน์

----- Original Message -----
From: vichien_b
Sent: Tuesday, October 05, 2004 10:50 AM
Subject: Re: Article & Picture : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์

เรียน คุณณัติวัฒน์
                        ขอบคุณมากครับที่ส่งบทความมาให้   บังเอิญมีกระทู้เรื่อง กฏหมายควบคุมการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สุนัขบางแก้ว  อยู่    ขออนุญาตนำไปโพสต์ไว้ด้วยกัน ที่  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=174  เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้ใช้เป็นกรณีศึกษานำร่อง   เพราะบางแก้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน   ไม่ทราบว่าที่บอกว่า อยากให้รัฐบาลออกร่างกฎหมายมารองรับ บังคับใช้กับคนที่มีสุนัขพันธุ์เสี่ยง ให้ได้รับการฝึกและอบรมก่อนในเบื้องต้น  นั้น มีการดำเนินการไปบ้างหรือยังครับ  เผื่อจะได้ขอพ่วงสุนัขบางแก้วเข้าไปด้วยครับ
                        มีข้อแนะนำประการใด  กรุณาไปร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับที่ http://elearning.bangkaew.com
นับถือ
ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 5 October 2004, 02:53PM
 
นอกจากคน และ จักรยาน แล้ว   น่าจะเอาแมวมาวิ่งผ่านหน้าด้วย ดูว่ามันจะยังนิ่งเหมือนเชพเพอดในภาพหรือไม่
http://www.bangkaew.com/raksabangkaew/18-20030903031017.jpg
ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย Bo (oYo) - Thursday, 7 October 2004, 02:34PM
  สภากทม. รับร่างข้อบัญญัติสุนัข จี้ตีทะเบียนพกบัตรประจำตัวหมา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) มีการประชุมสภา กทม. โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯกทม.ได้เสนอญัตติเร่งด่วน เรื่องขอให้พิจารณาเรื่องร่างข้อบัญญัติการควบคุมและการเลี้ยงสุนัข พ.ศ....
ดูรายละเอียดที่ http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=179
ตอบ: กฏหมายควบคุมการเลี้ย งและเพาะพันธุ์สุนัขบ า งแก้ว
โดย phan _kong - Thursday, 7 October 2004, 03:03PM
  การควบคุมการเพาะเลี้ยงสุนัขไม่ว่าพันธุ์ไหนไม่สามารถทำได้เพราะสุนัขไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครอง  และเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถจำกัดสิทธิ์ไครได้  จะทได้ก็แต่เพียงออกกฎหมายเอาผิดผู้เลี้ยงที่ขาดความรับผิดชอบ  เช่นปล่อยไห้สุนัขขับถ่านในที่สาธารณะ  ปรับในอัตราสูงและเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวด  เพราะการปลูกจิตสำนึกสำหรับคนไทยมักไม่ได้ผล  แต่หากปรับกันจริงจังคนก็จะปฏิบัตตามกฎ