ตอบ: การประกวดน้องหมาที่เ สรีเซ็นเตอร์
โดย Pingpong \(-_-)/ - Sunday, 3 October 2004, 08:33PM
  ส่วนที่เสรีเซนเตอร์ได้ข่าวว่าคุณหญิงที่เป็นกรรมการสมาคมไปดูแลอยู่   และได้อ่านบรรยากาศที่คุณต่อแต้มเล่าให้ฟังแล้ว   ก็เลยขี้เกียจไป