ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:06AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:06AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:40AM
 

ไม่ทราบข่าวเลยครับ  ไม่รู้หนังสือเล่มไหน

ระวังที่พิมพ์ก็นึกขึ้นได้ว่า  ได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากการไปร่วมประกวดสุนัขบางแก้วที่พิษณุโลก   ยังไม่ได้อ่านเลย   จึงถือโอกาสไปนั่งอ่าน   พอสรุปได้ว่า   ผู้เขียนอาจมีความเป็นห่วงว่าสุนัขสายที่คุณเพื่อนบางแก้วกล่าวถึง ว่าจะไม่นิ่ง    และบางตัวอาจได้เชื้อจากพันธุ์อื่นมาจนมีสี่ตาหรือสวมแว่นตา   ซึ่งผู้เขียนต้องการให้คัดออก

ไม่แน่ใจว่าบทความนี้ เก่าแค่ไหน  แต่คิดว่า น่าจะมีคุณค่านำมาถกเถียงหาความถูกต้องต่อไปได้  จึงใคร่ขออนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าของหนังสือ สุนัขบางแก้ว  OTOP มีชีวิตเมืองสองแคว นำมาเผยแพร่ใด้พูดคุยกันต่อไป

 

ขอขอบคุณผู้เขียนมา ณ ที่นี้

โยงรูปจาก http://www.bangkaew.net/elearning/mod/forum/discuss.php?d=22

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:40AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:41AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:41AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:42AM
   

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:42AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:42AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:42AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:43AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:43AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:43AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:43AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:44AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:44AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:44AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:44AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Wednesday, 4 April 2007, 08:45AM
 

(Edited by Pingpong (-_-)/ - พุธ, 4 เมษายน 2007, 08:45AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:07AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:07AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย รักชาติ ยิ่งชีพ - Sunday, 16 April 2006, 02:40PM
 

คำถามของคุณเพื่อนบางแก้วเป็นประเด็นที่ดี   เพราะทำให้เข้าใจสายพันธ์สุนัขบางแก้วมากยิ่งขึ้น   แต่ก็มีข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบคือ AKU และ FCI ย่อมาจากอะไร, ทำหน้าที่อะไร, มีส่วนสำคัญอย่างไรกับสุนัขบางแก้ว

จึงรบกวนคุณเพื่อนบางแก้วช่วยขยายความเพื่อให้ผู้อ่านอีกหลายๆ ท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:08AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:08AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย mr.boy 22 - Monday, 17 April 2006, 12:33PM
 

สวัสดีครับพี่เพื่อนบางแก้ว สงกะสัยสงกรานต์นี้คงไม่ได้ไปเล่นน้ำกะมัง ใจเย็นๆครับพี่ จากหนังสือที่ทางปศุสัตว์นำออกมาแจก น่าจะสั่งพิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม วัตถุประสงค์น่าจะ เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่นิยมเลี้ยงสุนัข ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในรายละเอียดของหนังสือมีบางข้อความที่ไม่เป็นผลดีต่อสุนัขบางแก้วที่จะพัฒนาสู FCI อาจจะเป็นเพราะทางปศุสัตว์ได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีต่อสุนัขบางแก้ว หรือเลี้ยงเพราะการหารายได้จากสุนัข (หมา) การแข่งขันเอาชนะกันของกลุ่มหรือองค์กรบางองค์กรโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม หรือผลกระทบต่อสุนัขบางแก้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการแข่งขันกันระหว่างสุนัข สีขาว-น้ำตาล ขาว-ดำ และขาว-เทาก็ยังมีกันอยู่ต่อเนื่อง ใครมีอำนาจหรือมีพรรคพวกก้อพยายามผลักดันสุนัขของตนเองและกลุ่มสุนัขของตนให้ได้รับความนิยม โดยไม่คำนึงถึงจะเกิดผลดีและเสียอย่างไร การจัดงานประกวด ก็มองกลุ่มมองพวก จนถึงขนานปิดกั้นสีอื่นไม่ให้ลงประกวด โดยการจัดประกวดเฉพาะสี ประกวดใบหน้าของหมา ปัจจุบันการกระทำเช่นนี้ ทำให้เกิดผลต่อผู้เพาะเลี้ยงในปัจจุบันความเข้าใจในตัวสุนัขบางแก้วผิดเพียนไปจากมาตราฐานพันธุ์ มีการพูดคุยกันว่า สีโน้นเกิดจากพันธุ์นั้นผสมกับพันธุ์นี้ สีนี้เกิดจากพันธุ์นี้ผสมกัยพันธุ์นั้น สังเกตุดูหากผู้เลี้ยงสีหนึ่งก็จะไปโจมตีสีหนึ่ง ซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง มีผู้สนใจจะเลี้ยงมาถามผมและเพื่อนว่าสุนัขหน้าโน้นมีบ้างมัยหน้านี้มีบ้างมัยเพื่อนผมตอบ "ไม่มีครับพี่มีแต่หน้าหมา" ดีใจครับที่พี่เพื่อนบางแก้วมีจุดยืนที่ดีมีความมั่นคงและเลี้ยงบางแก้วด้วยความรักไม่แฝงธุรกิจ ให้ความจริงใจกับทุกคน ผมและเพื่อนๆยังต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้อีกเยอะ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาหมาที่พวกผมเลี้ยง ความภูมิใจของพวกผม ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ถ้วยรางวัลหรือผลแพ้ชนะ แต่ขึ้นอยู่ที่พวกพี่ยอมรับและชื่นชอบในตัวสุนัขที่ผมบรีดออกมา

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:09AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:09AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 17 April 2006, 07:15PM
 
ขอบคุณคุณเพื่อนบางแก้ว ที่ตั้งกระทู้ได้มีความหมาย  และขอบคุณคุณจิตติ คุณบอย  แลทุกท่านที่มาร่วมแสดงความเห็น 
ผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นด้วยกับคุณเพื่อนบางแก้วที่อยากจะเห็นบางแก้วของเราได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้แพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับของสมาพันธ์สุนัขสากล(FCI)
 
ไม่อยากให้กระทู้ดีๆ  ต้องจบลงแบบ NATO ( No Action,Talk Only )
ผมขอเสนอว่า  นอกจากเราจะให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงบางแก้วที่อาจไปซื้อผิดที่(ตลาดล่าง)โดยไม่ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว   เราน่าจะมีการส่งเสริมตลาดบนที่จำหน่ายบางแก้วดีมีคุณภาพโดยผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบสูง  โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้มาก   เพื่อผู้ซื้อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  และยังจะเป็นการส่งเสริมให้วงการประกวดมีสุนัขดีๆโดยผู้เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาร่วมงานมากขึ้น
 
ในช่วงที่เว็บ Bangkaew.Community มีปัญหา  ผมได้ไปปรับปรุงเว็บ  Bangkaew.Network ขึ้นมาแก้ขัดเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เป็นที่โยงรูปเข้ามายังชุมชนคนรักบางแก้ว  เลยคิดว่าน่าจะหาทางใช้ประโยขน์จาก Bangkaew.Network โดยใช้ทำเป็นเว็บ Market Place ตลาดบนเพื่อแนะนำบางแก้วดีมีคุณภาพโดยผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบสูง ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เลือกซื้อกัน 
 
โดยจะพยายามขอความร่วมมือจากบรีดเดอร์ในการให้ข้อมูลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้มากที่สุด  และทำลิงค์เชื่อมโยงไว้(Glossary)เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบหรือเรียกดูรูปข้อมูลของบรรพบุรุษของลูกสุนัขทุกตัวได้  ผมได้ลองทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วอยู่ที่  http://www.bangkaew.net/elearning/  แต่ยังไม่สมบูรณ์  รอให้บรีดเดอร์ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติม   โดยข้อมูลที่ปรากฏจะมีตัวอย่างคล้ายกับด็อตคอม ( http://www.bangkaew.net/elearning/mod/forum/discuss.php?d=8 ) และเปิดกว้างให้สมาชิกทุกท่านแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้
 
เว็บไซต์ใหม่นี้  จะเปิดกว้างให้กับบรีดเดอร์ทุกท่าน โดยในเบื้องต้นจะให้โอกาสกับบรีดเดอร์ที่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในชุมชนคนรักบางแก้ว   บรีดเดอร์ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลมาทางอีเมล์เพื่อที่ผมจะได้นำเสนอแนะนำผู้ซื้อต่อไป ต้องขออนุญาต คุณจิตติแห่งคอกมิตรภาพ คุณเพื่อนบางแก้วแห่งบ้านโชกุน และคุณจอยแห่งบ้านภาพร นำสุนัขของท่านบางส่วนลงเป็นตัวอย่างไว้แล้ว   คุณบอย คุณโย คุณชวลิต และบรีดเดอร์ท่านอื่นๆ  มีหมาดี ก็อย่าลืมส่งมาแนะนำให้รู้จักบ้าง
 
ผมยังไม่ได้คิดวิธีเรื่องการควบคุมคุณภาพและความรับผิดชอบของบรีดเดอร์ที่มาเสนอตัวบนเว็บ Bangkaew.Network  อาจต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อเสียหาย   ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น อยากเสนอเป็นแนวทางว่า บรีดเดอร์เป็นผู้กำหนดราคาเอง   การซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลบนเว็บนี้  ขอให้หัก 10 % เข้าชมรมคนรักบางแก้วเพื่อช่วยเหลือบางแก้วตกยาก   อีก 10 % หักเข้าชุมชนคนรักบางแก้วเป็นค่าบริหารเว็บเพื่อให้สามารถปรับปรุงเว็บให้ดีขึ้น ไม่อนาถาเหมือนที่เกิดปัญหาเว็บรวนในขณะนี้
 
ฝากเพื่อนๆ  ช่วยไปดู และ ช่วยกันแนะนำด้วยครับ
ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย mr.boy 22 - Monday, 17 April 2006, 05:17PM
 

ครับผมที่เขียนมานั้นก็เพราะคิดถึง ไม่มีเรื่องอื่น พอดี ช่วงสงกรานต์จะชวนพี่มาเที่ยวพิษณุโลก โทรไปก้อไม่มีคนรับ และอยากจะถาม (ด้วยความไม่รู้จริงๆ) ในเรื่องมุมหน้า มุมหลัง การวิ่งของหมาในกรุ๊ป 5 อย่างไหนที่ถูกต้อง ถ้าพี่จะกรุณาช่วยเขียนเป็นลายเส้นให้หน่อย กลัวหลงทางครับ ช่วงสงกรานต์ไปฟังเขาคุยกันเราไม่รู้เรื่อง ได้แต่นั่งอ้าปาก ตอบครับอย่างเดียว รบกวนพี่เพื่อนบางแก้วด้วยครับ

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:10AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:10AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:10AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:10AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:11AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:11AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:11AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:11AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:12AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:12AM)

ตอบ: ข้อบัญญัติ 7 ประการ คู่มือการประกวดที่พิษณุโลก
โดย เพื่อน . - Tuesday, 17 April 2007, 09:12AM
  http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2631

(Edited by Pingpong (-_-)/ - อังคาร, 17 เมษายน 2007, 09:12AM)