ตอบ: แด่ โกวเล้ง.............
โดย SANMAI NG - Friday, 22 September 2006, 01:47AM
 

ค่ำคืนนี้ได้แต่เพียงคิดยกจอกสุราคารวะให้ท่านโก้วเล้ง

.........อีกปีแล้วที่ผ่านมา  ขณะนี้ข้างกายข้าไม่มีจอก  ยิ่งไม่มีสุรา แต่ในใจข้ามีสุรา  สุราที่ร้อนรุ่มในใจข้าผู้เดียว ไม่เพียงทำให้คิดถึงสหายที่แสนดี คนรักที่แสนหวาน การเวลาที่ผ่านประสพการณ์โลดโผน และแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นอดีต........

อีกปี อีกปี และอีกปี.............................

........................................... ขอคารวะท่าน โก้วเล้ง