ตอบ: ฟาร์มคุณมีหมาสวยตัวเดียวหรือคะ
โดย ไตรสิทธิ์ . - Thursday, 24 November 2005, 02:15PM
  ความเห็นเพิ่มเติมของคุณจิตติได้แยกไปเปิดกระทู้ใหม่ที่นี่แล้ว  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1275