jitti r

หน้า: (หน้าก่อน)  1 ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ...88   (ต่อไป)
โดย jitti r - Monday, 25 September 2006, 05:47PM
 
และตอบ รุ่งระวี   ลิ่ว เป็นลูก เพียว + วันทา  ให้ดู เพียว

โดย jitti r - Monday, 25 September 2006, 05:42PM
 

ตอบ ..สราวุธ.. เจ้าหินทอง เป็นลูกพ่อเดียวกันกับ บีวันครับ คือเป็นลูกมอร์แกน แต่คนละแม่ และอายุ หินทอง แค่ 2ขวบครับ ส่วน บีวัน จะ 4ขวบแล้ว และอีกประมาณ เดือนหน้า จับคู่ผสม ระหว่าง บีวัน กับ แม่หินทอง  ให้ดูรูป หินทองโดย jitti r - Sunday, 17 September 2006, 11:52PM
 

ลิ่ว อายุ  ครบ 6 เดือนพอดี จำได้ไหมเอ่ยโดย jitti r - Sunday, 17 September 2006, 11:47PM
 
เอาอีกข้างแล้วกัน

โดย jitti r - Sunday, 17 September 2006, 11:43PM
 
สว้สดี มงคล ไป USA หรือยัง ฝากรูป บี-วัน ให้ดู

หน้า: (หน้าก่อน)  1 ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ...88   (ต่อไป)