ตอบ: อ่านแล้วเข้าใจก่อ
โดย อาทร ยงรัตนกิจ - Tuesday, 22 November 2005, 05:06PM
  อะไรกันเนี่ยครับ ผมว่าการใช้ถ้อยคำประชดประชัน กระทบกระเทียบเหน็บแนมกัน ไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหน และกับใครเลยแม้แต่น้อย

ธรรมดาอยู่เองที่ผู้ใหญ่ต้องมีความอดทนมากกว่าผู้น้อย และมีเมตตาจิตต่อผู้น้อย ในการให้อภัยต่อสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควร และชี้แจงบอกเล่าเหตุผลที่มาที่ไปอย่างมีเมตตา

ผู้น้อยเองก็ควรแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ด้วยวาจาอันสุภาพ ติดขัดข้องใจเรื่องอะไรก็ควรไต่ถามด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ไม่ใช้อารมณ์ที่ยังไม่ผ่านการกรองด้วยสติเสียก่อน ดังนี้ สังคมเราก็จะเต็มไปด้วยมธุรสวาจา ซึ่งจะเป็นสิ่งนำพาให้มีแต่ความเจริญ รักใคร่สามัคคีกันยิ่งๆขึ้นไป

ฝากให้คิดเท่านี้แล