ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย Yo-jetsada sangjan - Wednesday, 9 November 2005, 10:21PM
 

1.)ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วไม่ถึง 3 ปี

2.)ควบคุมการผสมพันธุ์ต่อฟาร์ม ต่อคอก ต่อผู้เลี้ยงภายในบ้าน

3.)ไม่นำสุนัขที่ไม่มีใบพันธุ์ประวัติสายพันธุ์ ไปผสมต่อ  หรือ สายพันธุ์ไม่ครบตามกำหนด

4.) ออกกฎจับผู้ที่นำบางแก้วไปผสมกับสุนัขพันธุ์อื่น ถือว่าเป็นการทำลายสายพันธุ์บางแก้ว

5.) ห้ามมีสมาคม หรือ ชมรมมากไปกว่านี้  ยกเว้น ชมรมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย พงษ์ศักดิ์ เส็งเหี่ยว - Wednesday, 9 November 2005, 10:30PM
 

คุณเอาอะไรมาวัดว่า คนคนนั้นยังไม่รู้ถึงนิสัยของสุนัขพันธุ์นี้

บางคนอาจจะศึกษามามากกว่าคุณก็เปงได้

ผมก็เปงคนพิโลกแท้ๆ ยังเลิ้ยงมาไม่ถึง 3 ปี แต่อาจจะเข้าใจบ้างอย่างมากกว่าคุณก็ได้


ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Thursday, 10 November 2005, 12:07AM
 

อย่างน้อย  ข้อกำหนดต่างๆของคุณเจ้าของกระทู้ ก็แสดงถึงเจตนาที่ดี ในทางที่จะก้าวต่อไปอย่างมีเป้าหมายและการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด  แม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนพอ   ก็น่าดีใจที่ได้เห็น

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น เท่าที่พอมีประสบการณ์  ในเรื่องเกี่ยวกับการออกข้อกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อการควบคุม   ควรกำหนดเป็น ข้อให้ปฏิบัติตาม  ไม่ควรกำหนดเป็น ข้อห้าม  เช่น

 การเพาะพันธุ์    ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้เพาะพันธุ์   ว่า ต้องเป็นอย่างไร  เช่น ต้องเป็นผู้จดทะเบียนคอก/ฟาร์มไว้กับองค์กร ซึ่ง ผู้ที่สามารถจดทะเบียนกับองค์กรได้ ก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรกำหนด ในการรับจดทะเบียนเช่นเดียวกัน , สถานที่คอก/ฟาร์มที่จดทะเบียนต้องถูกสุขลักษณะ  อย่างไรบ้าง...ฯลฯ...

ดังนั้นแล้ว ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติของผู้เพาะพันธุ์  และมีสถานที่ไม่เหมาะสม จะไม่ได้รับการรับรองการจดทะเบียนตัวลูกสุนัขจากองค์กรนั้นๆ

 การควบคุมการผสมพันธุ์  มีการกำหนดรายละเอียด เช่น อายุขั้นต่ำของพ่อ-แม่พันธุ์  , ความถี่ในการใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด(เช่นภายใน 1เดือนใช้พ่อพันธุ์ได้มากที่สุดกี่ครั้งหรือภายในช่วงเป็นสัดกี่ ครั้งจึงผสมแม่พันธุ์ได้) ,   กำหนด กฏเกณฑ์การคัดสุนัขและการลงทะเบียนเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ,  มีข้อกำหนดการแจ้งผสม แจ้งเกิดและลงทะเบียนกับองค์กรตามระเบียบ , มีข้อกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจำกัด ลำดับ,ช่วง,ชั้นของบรรพบุรุษ ที่จะอนุญาตให้ผสมกันได้   ฯลฯ...

เป็นต้น

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย ชูศักดิ์ ปั้นเหน่งเพชร - Thursday, 10 November 2005, 09:19AM
 

ดูมันจะ...ดุเดือดไปนะครับ

ที่เจ้าของ/กระทู้กล่าวมา....มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับเลยนะคุณ

ถ้าห้าม.....เป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ..เชียวนะ

ถ้าจะออกกฎข้อห้าม.....ก็ต้องออกเป็น พระราชบัญญัติ....เชียวนะ

ผมว่า....หาวิธีอื่นดีกว่า

เช่น ประชาสัมพันธ์ ข้อดีข้อเสีย ให้ประชาชนได้รับรู้มากๆ ดีกว่า เพราะคนที่เลี้ยงบางแก้วน่าจะมีซัก  3 ประเภท และเวลามีการประกวด(เฉพาะบางแก้ว) น่าจะมาประกวดตามจังหวัดต่างๆ ไม่ควรไปประกวดแต่ในห้างกรุงเทพ และประชาสัมพันธ์การประกวดมากๆๆๆและในลานประกวดควรมีมุมให้ความรู้ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และอื่น ๆ ด้วย ก็จะดีมาก ถ้าทำได้ ผมว่าไม่เกิน 5 ปี คนคงเข้าใจมากกว่านี้

1. เลี้ยงเอาไว้ในบ้านเป็นเพื่อน เฝ้าบ้าน เฝ้าสวน

2. เลี้ยงเพื่อทำเป็นธุรกิจ

3. ตอนแรกเลี้ยงประเภทที่ 1 พอมีความชำนาญหรือเรียนรู้มากขึ้น ก็จะเปลี่ยนเป็นทั้ง 2 ประเภทเลย (เพราะผมอาจจะเป็นประเภทนี้ก็ได )

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย กี๋ ปากอ่าว - Thursday, 10 November 2005, 11:09AM
 

หลักเกณฑ์ของเจ้าของกระทู้ น่าจะเป็นการเสนอแนวทางเพื่อสานฝันโครงการณ์บางแก้วในฝันนะคะ แต่การจะนำไปปฏิบัติย่อมมีข้อจำกัด ที่ต้องผ่านการกลั่นกรองข้อดีข้อเสียอีกหลายตลบ กว่าจะคลอดออกมาเป็นกฏเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ เป็นที่ยอมรับของบุคลทั่วไปหรือก้าวไกลไปถึงระดับอินเตอร์ กฏเกณฑ์เกี่ยวกับของการผสมพันธุ์ อาจจะใช้ได้ดีกับเจ้าของคอกฟาร์มสุนัขบางแก้ว  ทั้งนี้เพราะทุกคอกทุกฟาร์มมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือเลี้ยงเพื่อผลิตบางแก้วแท้มีคุณภาพออกสู่ตลาด และเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์บางแก้วแท้ให้ยืนยง สำหรับผู้เลี้ยงนั้นเหตุผลง่ายๆคือเลี้ยงเพราะรัก รักเพราะเลี้ยง บางท่านเลี้ยงบางแก้วแท้ บางท่านเลี้ยงบางแก้วผสม ก็ต่างรักโดยปราศจากเงื่อนไข นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ  อีกประการหนึ่งมีผู้เลี้ยงอีกหลายบ้าน ที่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีชุมชนและสมาคมของผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้ว การให้ใช้กฏเกณฑ์เดียวกันอาจจะไวต่อความรู้สึก โดยเฉพาะความรักของผู้เลี้ยงสุนัขเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะ..ร่วมแสดงความเห็นด้วยความเคารพ..

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย นิวัต เจริญชล - Thursday, 10 November 2005, 11:58AM
  น่าสนใจมากครับ ในหลักการ ถือเป็นแนวโน้มที่ดี อยากให้คุณเจษฎา ลงในส่วนของรายละเอียดแต่ละข้อสักหน่อย แล้วอยากให้เพื่อนๆ ช่วยเสนอแนะ ทั้งด้านบวก และด้านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการควบคุม เพื่อที่จะได้หาข้อสรุป และนำเสนอต่อองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผสม การจดทะเบียน รวมถึงการขายด้วยครับ จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

ถือว่ามาร่วมกันมองให้ครบทุกมุมมอง เพื่อหาข้อสรุปหรือข้อยุติ ให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นะครับ ยอมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบางแก้วที่เรารัก นะครับ
ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Thursday, 10 November 2005, 12:47PM
 

ผู้เลี้ยงตามบ้านและผู้เพาะพันธุ์  ควรมีจุดยืนร่วมกัน และมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสุนัขสายพันธุ์ที่ตนรัก   แต่ละฝ่าย ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  และทำหน้าที่นั้นๆให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้    ปัญหาทุกอย่างก็จะลดลง  เช่น 

**ผู้เลี้ยงสุนัข ตามบ้าน  ก็พยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเลี้ยง การดูแล รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตให้กับ สุนัขของตนเองที่มีอยู่แล้ว  ให้ดีที่สุดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย   และรับผิดชอบการฝึกสอน , ปรับพฤติกรรมสุนัขของตนเอง ให้เป็นพลเมืองสุนัขที่ดี   ไม่ก่อปัญหาแก่สังคม ทั้งในและนอกบ้าน

ผู้เลี้ยง ไม่ควรทำหน้าที่เป็น ผู้เพาะพันธุ์เสียเอง   การที่จะเป็นผู้เพาะพันธุ์ที่ดีได้  ต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งพอสมควร เพราะการเพาะพันธุ์สัตว์มีชีวิต  ไม่เหมือนการผลิตสินค้า   ที่แค่ทำตามข้อกำหนดวิธีการผลิต  ก็จะได้สินค้าออกมาตามต้องการ    และหากผลผลิตออกมาไม่เป็นไปตามต้องการ  ผู้เพาะพันธุ์ก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตที่เกิดมานั้นด้วย

**ผู้เพาะพันธุ์    ตามคอกฟาร์มต่างๆ ก็ศึกษาหาความรู้พื้นฐานด้านพันธุกรรมศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ที่ตนเองเพาะเลี้ยง  ทั้งในเรื่องรูปร่างลักษณะ นิสัยใจคอ อารมณ์ จิตใจ มีการจัดการสภาพในคอกเพาะเลี้ยงให้เหมาะสม  มีการเก็บข้อมูลประวัติสายพันธุ์ สุนัขของตัวเอง   ที่สามารถนำมาใช้พิจารณาประกอบการจับคู่ผสมพันธุ์ให้เหมาะสม  เพื่อสืบสายพันธุ์ และเพาะเลี้ยงลูกสุนัขให้ออกมาอย่างมีคุณภาพดีที่สุด   ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่า  แม้จะมีการคัดเลือกคู่ผสมอย่างระมัดระวังเพียงใด  ก็ยังมีโอกาสที่ลูกสุนัขบางตัวในบางครอกจะได้รับยีนด้อยแฝงในสายเลือด ปรากฏออกมาได้

มีผู้เพาะพันธุ์หลายท่าน ที่มีคุณสมบัติผู้เพาะพันธุ์ที่ดีเยี่ยม  ซึ่งต้องขอยกย่องท่านไว้ ณที่นี้

แต่ยังมีผู้ที่อยากผสมพันธุ์สุนัข เพียงเพราะอยากได้ลูกสุนัขน่ารักๆไปขาย  หรือแจกจ่ายญาติสนิท มิตรสหาย และบรรดา ผู้ไม่รู้แต่อยากเลี้ยง ซึ่งมีอยู่มากมายในสังคมนี้   นี่เองเป็นที่มาของ ปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม  ถูกนำไปปล่อย ฯลฯ ดังที่พบเห็นเป็นประจำวันตามเวบต่างๆรวมถึงเวบบางแก้วนี้เอง

เสนอความคิดเห็นมาด้วยปรารถนาดีต่อสุนัขล้วนๆ

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย เกาเหลา หมาบางซ่อน - Thursday, 10 November 2005, 03:32PM
 

ไม่มีข้อไหนที่ทำได้ เพราะนี่เป็นที่ตั้งมาเพื่อชมรมกับฟาร์มใหญ่ๆที่เลี้ยงมานานแล้ว

เท่านั้น ผมว่าหมาบางแก้วควรกำหนดเอกลักษณ์เด่นไปเลย แล้วให้ขึ้นทะเบียน

ตอนอายุ 1 ปีเพื่อตรวจข้อบกพร่องได้หมด หมาที่มีข้อบกพร่องก็ออกใบประวัติ

พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องไปด้วย เลิกตอกหูหมาซะที ใช้ฝังไมรโครชิปเอา

คนพิษณุโลกก็ไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าคนที่สนใจศึกษาจริงๆหรอก

ความรักที่มีต่อหมามันวัดกันไม่ได้ด้วย ส่วนกฏตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็ไม่บอก

จุดประสงค์ หมาบางแก้วถ้าไม่ได้เลี้ยงไว้ขาย ผมว่ามันไม่น่าจะต้องมาทะเลาะกันเลยนิ

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย อาทร ยงรัตนกิจ - Thursday, 10 November 2005, 05:11PM
 

เรื่องยากนะเนี่ย ขนาดคนในชมรมเราเองบางท่านเพิ่งจะเลี้ยงเป็นตัวแรก ก็อยากจะได้ลูกหมาที่เกิดจากหมาของตัวเองแล้ว เพราะคิดว่าลูกจะต้องนิสัยเหมือนแม่ จากวันที่ไปสัมนาที่มหิดลที่ผ่านมา ผมได้นั่งคุยกับพี่ท่านนึงพาลูกสาวมาด้วย อยู่จังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่งเลี้ยงบางแก้วตัวเมียเป็นตัวแรก ได้มาจากพิษณุโลก นิสัยดีมาก ฉลาด แสนรู้ น่ารัก ฯลฯ ก็เลยอยากจะเอาไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ดีๆ เผื่อว่าจะได้ลูกออกมาน่ารักๆสักตัวสองตัว ถามว่าความคิดความรู้สึกอย่างนี้ผิดมั๊ย ตอบได้เลยครับว่าไม่ผิดหรอกครับ เพราะผมเองก็อยากได้ลูกหมาที่เกิดจากหมาของตัวเองเหมือนกัน แต่กรุณาคิดกันไปไกลกว่านี้อีกสักหน่อยมั๊ยครับ สมมุตว่ามันไม่ได้ออกมาตัวหรือสองตัว แต่ออกมาทีครึ่งโหลล่ะ จะทำยังไง เกิดมันไม่น่ารัก นิสัยไม่เหมือนแม่มันล่ะ จะทำไง เกิดมันดุร้ายขึ้นมาล่ะ จะทำไง เลี้ยงหมาก็ต้องมีการฝึกหมา มีเยอะๆล่ะ จะทำไง จะฝึกไหวหรือ ฯลฯ ยังคำถามอื่นๆอีกล่ะ ถ้าตอบคำถามได้หมด จะเพาะออกมาสักสองโหลก็คงไม่มีใครว่าแน่ๆครับ

"จิตสำนึก" และ "ความรับผิดชอบ" ต้องมาคู่กันกับการทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมานะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับ

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย ชูศักดิ์ ปั้นเหน่งเพชร - Friday, 11 November 2005, 09:37AM
 

ผมเห็นด้วย..กับคนสมุทรสงครามและกับคุณนิวัติ..ที่ว่าอยากได้ลูกหมาที่เกิดจากหมาตัวเอง   ผมคิดเองนะ....ถ้าเป็นแม่พันธ์ดีๆ ผสมกับพ่อพันธ์ดีๆ ลูกที่ได้ออกมา ก็น่าจะดีอย่างน้อยก็ 50 เปอร์เซนต์ ขึ้นไป แต่ที่เหลือเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบ ต่อชีวิตวิตเขา  นะครับ

อย่างสุนัขตามคอกหรือตามฟร์ม ที่เขาผลิตออกมา...ก็ใช่ว่าจะดีทุกตัวเสมอไป เพราะราคาขายคอกเดียวกัน 3500-8000 บาท นี่ก็แสดงว่าที่ผสมออกมาไม่ได้ดีทุกตัว

ผมคิดว่า..การให้ความรู้นะดีที่สุด ให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม และจรรยาบรรณ คนเราถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้ว....จิตสำนึกจะมีเอง

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Friday, 11 November 2005, 11:46AM
 

**ถ้าเป็นแม่พันธ์ดีๆ ผสมกับพ่อพันธ์ดีๆ ลูกที่ได้ออกมา ก็น่าจะดีอย่างน้อยก็ 50 เปอร์เซนต์ ขึ้นไป แต่ที่เหลือเราต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบ ต่อชีวิตเขา** 

แม่พันธุ์ดีๆ และพ่อพันธุ์ดีๆ  นั้น ก็ยังต้องมีคุณสมบัติสำคัญ  ในเรื่อง  ความสามารถในการให้ลูกเหมือนตัวต้นแบบ   ถ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดคุณสมบัตินี้  ที่บอกว่า "น่าจะให้ลูกดีสัก 50%"  ก็อาจจะเหลือ 20-30%  ซึ่ง  ผู้เพาะพันธุ์มืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ และมีประสบการณ์สูงเท่านั้น  ที่จะสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ และ สามารถค้นคว้าประวัติสายพันธุ์จากข้อมูลที่เก็บไว้มานานปี นำมาใช้ประกอบการพิจารณาจับคู่ผสมที่เหมาะสมที่สุด  เพื่อลดความเสี่ยง

การที่จะรับผิดชอบต่อชีวิต  ที่เกิดมาแล้ว มีปัญหา เช่นจิตประสาทไม่ปกตินั้น   ไม่ใช่เพียงการเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำและที่พัก  แต่จำเป็นต้องมีประสบการณ์กับหมาพันธุ์นี้มานานมากพอสมควร   จึงจะสามารถดูแลควบคุมและปรับพฤติกรรมเขาให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติ   ถ้าหมายถึงการหาบ้านใหม่ให้หมาเหล่านั้น  ผู้ที่รับไปเลี้ยงต่อ  ก็จำเป็นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

**อย่างสุนัขตามคอกหรือตามฟาร์ม ที่เขาผลิตออกมา...ก็ใช่ว่าจะดีทุกตัวเสมอไป**

ถูกต้องที่สุด...ดังที่เคยบอกไว้แล้วว่า....เป็นที่เข้าใจกันดีว่า  แม้จะมีการคัดเลือกคู่ผสมอย่างระมัดระวังเพียงใด  ก็ยังมีโอกาสที่ลูกสุนัขบางตัวในบางครอกจะได้รับยีนด้อยแฝงในสายเลือด ปรากฏออกมาได้   การสร้างสิ่งมีชีวิต  จึงไม่เหมือนกับการสร้างวัตถุสิ่งของ  ที่ แค่ทำตามหนังสือตำราวิธีทำ ตามลำดับขั้นตอน  ก็จะได้ผลออกมาตามต้องการ 100% ทุกครั้ง

ขณะนี้ เอกลักษณ์ หรือ ความเป็น สุนัขไทยบางแก้วที่ดี นั้น  ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน จะพูดว่า อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ก็ได้   จึงยิ่งเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังอย่างมากที่สุดในการสร้างชีวิตให้เกิดมาใหม่   โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ชัดเจน

หากมีผู้ใด มีเป้าหมายในชีวิต ว่าต้องการจะเป็นผู้เพาะพันธุ์สุนัขให้จงได้ ในอนาคต   ก็ขอเรียนด้วยความเคารพไว้ ณ ที่นี้เลยว่า  ก่อนอื่น ท่านต้องเข้าใจว่า....

วัตถุประสงค์ที่มีการ(ตั้งใจ)เพาะพันธุ์สุนัข(เลี้ยง)ขึ้นมาในโลกนี้  มีเพียงประการเดียวเท่านั้น  คือเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์นั้นๆ  ให้มีคุณภาพดีขึ้นในทุกด้าน 

คือการปรับปรุงสายพันธุ์ให้สุนัขรุ่นต่อไป ในแต่ละพันธุ์มีศักยภาพในการทำงานต่างๆสูงขึ้น  มีจิตประสาทและอารมณ์ที่เหมาะสมจะอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ได้ดีขึ้น   มีรูปร่างลักษณะสีสัน ตลอดจน นิสัยใจคอ ที่ถูกต้องใกล้เคียงที่สุด (หรือตรง)ตามมาตรฐานที่วางไว้  เป็นน่าชื่นชอบ(สำหรับมนุษย์)มากขึ้น

รูปนี้ เป็น บางแก้วตัวแรกที่ได้เลี้ยง สายเลือดแชมป์เหมือนกัน แต่เพราะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จึงต้องเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วถึง 3 ครั้ง   ขณะนี้ทำหมันแล้ว


ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 11 November 2005, 12:44PM
  เข้ามา confirm ว่า บางแก้วตัวข้างบนนี้ "ตายิ่งใหญ่" อารมณ์ไม่ค่อยคงที่เป็นอย่างยิ่ง...แผลที่โดนงับ ยังไม่หายเลยเนี่ย ไม่ควรไปลูบตัวมันเล่นเลยเรา

อืม...ไม่เห็นป้า บอกเลยสักนิด ว่ามันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือยังอ่ะ ถ้ายังผมจะได้พาตัวเองไปฉีด หุ หุ หุ
ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
  คนไทยเราไม่ชอบบังคับนะ คุณทำได้ไหม ชมรมคุณทำได้ไหม ขอแค่นี้ก่อนดิ
ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย อ้วน อยุธยา - Friday, 11 November 2005, 03:13PM
 

เจ้าของที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาเพียงแค่เสนอข้อคิดเห็น ส่วนสมาชิกที่ร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็เพื่อให้สุนัขบางแก้วเราออกมามีคุณค่าและได้ลักษณะตรงตามมาตรฐานพันธุ์ และเป็นไปในทางเดียวกัน อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาของสังคม ต้องยอมรับกันอย่างตรงๆ ว่าเดี๋ยวนี้บางแก้วที่มีออกมาเพื่อการค้าด้อยคุณภาพมาก อาทิเช่น ด้านจิตประสาทและมาตรฐานพันธุ์ เพราะอะไรนั้นรู้ๆกันอยู่ มันจึงเป็นที่มาของการร่วมเสนอข้อคิดเห็น และผู้ที่ร่วมเสนอข้อคิดเห็นที่ร่วมกันโพสมานั้น เป็นข้อคิดที่เราๆก็ควรต้องพึ่งรู้ไว้ด้วย แต่ละข้อความที่เสนอมาไม่ได้มุ่งที่จะทำลายบางแก้วเลย เพียงแต่บางอย่างนั้นจะลงมือกระทำนั้นมันยากกว่าการเขียนก็เท่านั้น แต่ถ้าไม่ ริเริ่ม ปลูกฝัง เสียแต่วันนี้แล้วเมื่อไรเล่าจะสำริดผล  "ชั่วดีรู้หมดแต่อดไม่ได้"

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย สราวุธ แสงสว่างโชติ - Friday, 11 November 2005, 03:41PM
 

เห็นด้วยกับคุณอ้วนครับ เพราะต่างคนก็ต่างความคิด แต่เราจะช่วยกันอย่างไรที่จะทำให้ทิศทางของบางแก้วในทางที่ดีมันเดินหน้าไปได้ อย่างในเวปนี้เราก็มาพูดคุยกันได้แบบพี่น้องเพื่อนฝูง เหมือนอย่างที่พี่เพื่อนบางแก้วบอกไว้ว่าเป็นเหมื่อนที่มาพักผ่อน ที่สำคัญคนเลี้ยงเองก็ต้องยอมรับความจริงเกี่ยวกับหมาของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ผมเองก็เคยคิดอยากจะเพาะลูกหมาออกมาบ้าง แต่เมื่อได้ศึกษาจากในเวป จากที่ได้ไปเห็นปัญหา ก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเพราะความพร้อมเรายังไม่มากพอจะเลี้ยงลูกหมาที่เกิดมาไว้เองทั้งหมดก็คงไม่ไหว หมาที่เราเลี้ยงไว้ก็มีคุณสมบัติบางอย่างยังไม่เหมาะสม เหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็มีมาพูดถึง ของผมก็กำลังจะเอาไปทำหมันอีก2ตัว ก็คงต้องช่วยๆกันครับ แต่ถ้าจะบังคับกันก็คงไม่ได้เหมือนอย่างคุณสรชนกล่าวไว้ เพียงแต่ร่วมด้วยช่วยกันดีกว่าเนาะ เห็นด้วย

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 11 November 2005, 04:33PM
  ยินดีที่เรายึดหลักในการช่วยๆ กันทำ สร้างสรรค์เพื่อสุนัขบางแก้ว ที่เรารักนะครับ ผมอยากนำเสนอเรื่องนึง คือโครงการริเริ่ม หรือทำโครงการทดลอง ในหมู่พวกเราก่อน จะดีไหม

โดยเฉพาะพวกเรานี่ก็ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นผู้เลี้ยง เสียส่วนใหญ่ ซึ่งตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีหน้าที่ และขอบเขตในการที่เป็นผู้เลี้ยงดู ที่ดี รับผิดชอบต่อสุนัขของตนเอง ที่จะต้องฝึก ต้องมีการปรับนิสัย ให้เขาเป็นสุนัขที่ดีในสังคมของเรา

เรามาพูดคุยกันว่า จะเลี้ยงดูให้เขานิสัยดีได้อย่างไร ช่วยกันแก้ปัญหาในกรณีที่สุนัขที่เลี้ยงมาแล้วนิสัย ไม่ค่อยดี ดุ หรือถ้าพวกเราในกลุ่มเจอปัญหาเรื่องสุนัขที่ก้าวร้าว แล้วเรามาช่วยในการแก้ไขปัญหา ช่วยกันหาทางออก ช่วยให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสุนัขของเขาได้ โดยไม่ทิ้งขว้าง ลดปัญหาในกลุ่มของผู้เลี้ยง ที่จะสร้างภาระให้กับสังคม

แล้วขยายวงความร่วมมือไปเรื่อยๆ ไปสู่ผู้เลี้ยงที่ไม่ได้เข้ามาศึกษาในเวป โดยฟาร์มต่างๆ อาจจะให้ความร่วมมือ ในการให้รายชื่อผู้ที่ซื้อสุนัขจากฟาร์มไปเลี้ยง ให้เขามาร่วมกับพวกเรา ร่วมสร้างจิตสำนึกกับผู้เลี้ยงรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันเราก็ร่วมช่วยเหลือผู้เลี้ยงรุ่นเดิมๆ ที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วไม่สามารถหาทางออกได้ในปัจจุบัน ทำให้การทิ้งสุนัขลดจำนวนลงได้หากปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขอย่างเต็มที่

ปัจจุบันเราสามารถขยายความร่วมมือไปในกลุ่มผู้เลี้ยง ที่อยู่นอกเวป โดยทางนิตยสารเพ็ดนิวส์ สื่อรักสัตว์เลี้ยง และอื่นๆ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเรา และผมก็เชื่อว่าฟาร์มต่างๆ ก็คงยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเราด้วยความเต็มใจ เช่นกัน เพียงแต่พวกเราจะต้องริเริ่ม และทำเป็นตัวอย่างให้ชัดเจน

จนถึงที่สุดเราอาจจะตั้งศูนย์ฮอตไลน์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรม ของสุนัขบางแก้ว ที่เป็นปัญหา ช่วยกันแก้ไข หาทางออก หรือแม้กระทั่งปรับนิสัย ป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น อันเป็นการที่จะป้องกันการเพิ่มของปัญหาการทิ้งสุนัขบางแก้วได้ อย่างเช่นที่เมืองนอกเขาทำกัน

ไม่ทราบว่า ผู้เลี้ยงอย่างพวกเราคิดอย่างไรกันบ้าง วันนี้อาจจะเริ่มเพียงแค่ไม่กี่คน แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผู้เลี้ยงที่ประสบปัญหาจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความตั้งใจที่จะผลิตสุนัขขายให้มากขึ้น ในปีหน้า จากทางผู้ผลิตทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ซึ่งเพิ่มปริมาณ แต่คุณภาพยังเหมือนเดิม ดังนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มต้น วันข้างหน้าเราจะมีสุนัขบางแก้วรุ่นหนุ่มๆ กำลังห้าว วิ่งอยู่ตามท้องถนนมากมาย เมื่อผู้ผลิตเขามีการปรับแผนการ ผมว่าผู้เลี้ยงอย่างเราๆ ก็ต้องรวมกลุ่มและปรับแผนรับมือ ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน...

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย ชูศักดิ์ ปั้นเหน่งเพชร - Tuesday, 15 November 2005, 10:24AM
  ระวังชาวเวบ..เราจะเป็น คนแก้ปัญหา ให้กับชาวคอกและชาวฟาร์ม ..โดยไม่รู้ตัวนะครับ......ถ้าไม่มีการประสานความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกัน....โดยเฉพาะการตั้งศูนย์ฮอตไลน์....ดาบสองคม
ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย นิวัต เจริญชล - Tuesday, 15 November 2005, 11:08AM
  คุณชูศักดิ์ครับ ในไอเดียที่ผมเสนอนั้น เป็นการแก้ปัญหาให้พวกเรากันเอง นั่นแหละครับ ไม่ได้แก้ปัญหาให้คอก หรือฟาร์มแต่อย่างใด ปัจจุบันเราต้องยอมรับก่อนว่า ในหมู่ผู้เลี้ยงกันเองนี่ ก็มีมากมายที่ไม่ได้ศึกษา อุปนิสัย พฤติกรรมของสุนัขบางแก้วก่อนที่จะซื้อมาเลี้ยง ว่าเป็นสุนัขที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับตัวเอง และความเป็นอยู่ไหม หลายคนซื้อเพราะว่าตอนเด็กๆ น่ารัก หลายคนซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าราคาถูกกว่าหมาพันธุ์อื่น ซึ่งซื้อมาจากตามตลาดนัด ที่ไม่ได้มีการคัดนิสัย พ่อ-แม่ ก่อนนำมาผสม....

พอเอามาเลี้ยง ก็ค่อยมาถามหาข้อมูล หนักไปกว่านั้นหลายๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาข้อมูลวิธีการเลี้ยงได้จากที่ไหนกันบ้าง พอโตขึ้นหน่อย วัยซน ก็กัดรองเท้า กัดรถ ล้อรถ แทะขาโต๊ะ ขุดสวนหน้าบ้าน ล้มบ่อเลี้ยงบัว ปลาในบ่อก็กระเจิง มุ้งลวดก็ขาดกระจุย หลายคนไม่มีวิธีรับมือ หลายคนไม่รู้วิธีปรับพฤติกรรม หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือ การเรียนรู้ของหมา เป็นพฤติกรรมของหมา ที่เป็นเรื่องปกติ เมื่อเกิดเหตุเหล่านี้ก็จะถูกอัปเปหิ ออกไปจากบ้าน ยกให้คนอื่น รอบแรก

พอโตหน่อย แขกเข้าบ้านไม่ได้ คนในบ้านมาใหม่ ก็คอยเดินตาม หยิบจับอะไรก็กัด พาไปเล่นนอกบ้านก็ไม่ได้ เห็นหมาก็จะกัดไปหมด บางตัวหนักหน่อย ติดสัด กำลังดุ เจ้าของไม่รู้ว่ามันกำลังหวงตัวเมียมาก เข้าไปจับไปไล่ ก็ถูกกัดกระเจิง เลือดท่วม ก็กลายมาเป็นหมาที่เลี้ยงไม่ได้ กัดเจ้าของ เหล่านี้เกิดจากการที่คนเลี้ยงอย่างพวกเรา ที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งพฤติกรรมของหมา หรือวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง และการปรับพฤติกรรม แก้นิสัยตั้งแต่วัยเด็ก พอโตขึ้นยิ่งไม่มีใครปรึกษา ไม่มีข้อมูล ก็จถูกทิ้งกันอีกรอบหนึ่ง ซึ่งรอบนี้จะมีเยอะมาก ในปัจจุบัน

สิ่งที่พวกเราช่วยกันได้ คือการช่วยให้ผู้เลี้ยงที่กำลังประสบปัญหา พบทางออก มีวิธีแก้ไข ไม่ปล่อยให้เขาเผชิญกับปัญหาตามลำพัง ไม่ปล่อยให้เขาเอาหมาไปทิ้ง โดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย ส่วนผู้เลี้ยงรุ่นใหม่ๆ ก็จะต้องให้เขารู้ถึงนิสัยและพฤติกรรมของหมา ให้มากที่สุด และเขาก็จะรู้เองว่าเขาสามารถเลี้ยงหมาบางแก้วได้หรือเปล่า เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นจ่าฝูงของหมาไปตลอดชีวิตของหมาหรือเปล่า ถ้าเขาเป็นไม่ได้ ก็จะได้ไปหาพันธุ์อื่นที่มันเหมาะสมมาเลี้ยงแทน ก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

คนที่มีปัญหามีเยอะ ถ้าเราไม่เริ่มต้น อนาคตก็จะมีหมามีปัญหาตามมาอีกเยอะมาก พวกที่ซื้อจากฟาร์มดีๆ ก็มีที่ปรึกษา แต่พวกเราที่ซื้อจากตลาดนัด ไม่เคยเห็นแม้กระทั่งคนเพาะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะติดต่อใคร เพราะพ่อค้าที่เอาหมามาขายก็แนะนำอะไรให้ไม่ได้ มันเยอะมาก เมื่อเทียบกับฟาร์มที่มีอยู่

ผมเห็นว่า ถ้าเรากลุ่มคนเลี้ยงไม่แก้ปัญหาของตัวเองกันก่อนแล้ว ปัญหาหมาถูกทิ้งมันก็ไม่สามารถเริ่มต้นแก้ให้เบาบางไปหรอกครับ เพราะคนที่ทิ้งหมา จริงๆแล้วมันก็คือผู้เลี้ยงนี่แหละ ไม่ใช่ใครอื่น...ส่วนฟาร์ม ผู้เพาะตามบ้าน ผู้เพาะที่ไม่มีมาตรฐาน ควบคุมนั้น คงต้องทำการเรียกร้อง ผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกันต่อไป
ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย จรัญ กาลตนากูล - Tuesday, 15 November 2005, 01:58PM
 

มันความคิดที่ดี แล้วผมก็อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบางแก้วปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกัน แต่ในทางปฏิบัติผมว่ามันยากมากที่จะเป็นไปได้ คงเป็นเพียงการถกกันแล้วก็ผ่านเลยไป เหมือนหลายเรื่อง ไม่สามารถไปแก้ที่ต้นเหตุได้

คงต้องเป็นอย่างที่คุณนิวัตว่า พวกเราคงได้แต่ดูแลกันเอง กับการให้ความรู้บุคคลอื่นที่เลี้ยงบางแก้วแล้วเจอปัญหา แล้วเข้ามาหาข้อมูลจากชมรม

แต่วันนี้ดูเหมือนว่าพวกเรากำลังรอให้คนที่มีปัญหาในการเลี้ยงบางแก้วเข้ามาหาเรา การสัมนาที่ศาลายา ก็มีเพียงคนในชมรมจะมีคนนอกบ้างก็ส่วนน้อย การพูดคุยกันใน web ส่วนใหญ่ก็เจอปัญหาการเลี้ยงบางแก้วมาแล้ว จะมีบ้างที่เจอปัญหาแล้วเข้ามาก็พอช่วยได้ แต่อีกกี่รายที่ไม่รู้ว่ามีชมรมคนรักบางแก้ว แล้วไม่คิดจะแก้ไข ดูได้จากผลสะทอ้นที่คุณวิน แห่งบ้านพักสัตว์นิรมล บอกกับเราว่าเริ่มแรกทดลองรับบางแก้วไม่ถึง 10 ตัว ตอนนี้หลักร้อย เฉลี่ยบางแก้วจรจัดเข้ามาพักพิงวันละ 3 ตัว ไม่ใช่เดือนละ ผมว่าน่าตกใจ ยิ่งตอนนี้กำลังโปรโมทบางแก้วเป็นสินค้า OTOP หาคุณภาพไม่เจอ แท้มั่ง ปลอมมั่ง ผสมมั่ง คนขายบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาขาย คนซื้อบางคนก็ไม่รู้เรื่อง อาศัยไปตามกระแส ผมว่าอีกหน่อยคุณวินคงต้องย้ายบ้านหนีพวกบางแก้ว

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย ชูศักดิ์ ปั้นเหน่งเพชร - Wednesday, 16 November 2005, 11:34AM
 

ผมไม่ได้....คัดค้านหรอกนะ

แต่ถ้ามีศูนย์ฮอตไลน์ จริงๆ จากที่วันละ 3 ตัว อาจจะเพิ่มเป็นวันละ 10 ตัวก็ได้ ผมคิดเอาเองนะ...ตอนนี้กระแสบางแก้ว...กำลังแรง  เมื่อวานก่อนผมไปหาซื้อหนังสือที่ห้างแห่งหนึ่ง มีวัยรุ่น 2 คน อายุยังไม่ถึง 18 เลยอยู่หอพัก หาหนังสือบางแก้วมาอ่าน...บอกว่าอยากเลี้ยง บางแก้ว  พอดีเขาเห็นผมกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุนัข อยู่ เขาเลยถามผมว่า รู้จักสุนัขพันธ์(บางแก้ว)นี้ไหม.....เขาอยากเลี้ยง ผมก็เลยบอกเขาตรงๆว่า ไปเลี้ยงพันธ์อื่นเถอะ ดูแล้วไม่เหมาะสม กับคุณทั้งสองเลย(ไม่รู้ว่าเขาจะโกรธผมหรือเปล่า......ก็ช่วยได้เท่านี้แหละ  

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 16 November 2005, 01:01PM
 

ในแง่ของพวกเรากลุ่มคนช่วยหมา   ปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องของ  จำนวนหมาบางแก้วที่ช่วยรับเข้ามาอยู่ที่บ้านพักพิง  แต่ปัญหาคือ  ผู้เลี้ยงที่ไม่มีความรับผิดชอบ  ผู้เพาะพันธุ์ที่ไม่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงมากพอ   ทำให้ มีจำนวนหมาที่มีปัญหาไม่ว่าจากการเลี้ยงดู  หรือจากพันธุกรรม  ถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นทุกวัน

ศูนย์ ฮอตไลน์  น่าจะเป็นแหล่งที่จะช่วยให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เลี้ยง  ในเรื่องวิธีการเลี้ยง  การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์   การดูแลสุขภาพ  ฯลฯ   ทำให้ผู้เลี้ยงแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้มากขึ้น   หากพบปัญหาและมีผู้คอยให้คำปรึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ  ก็จะไม่คิดลงโทษ  ทุบตี  ทารุณกรรม  ทอดทิ้ง หรือเอาหมาไปปล่อย

อย่างน้อย  น่าจะช่วยให้ผู้เลี้ยงที่ไม่ใช่ผู้เพาะพันธุ์   เข้าใจถึงกระบวนการเพาะพันธุ์  ว่าควรทำเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์เท่านั้น    หากไม่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ  ก็จะได้เลิกล้มความคิดที่จะเป็นผู้เพาะพันธุ์เสียเอง  อันเป็นการช่วยลด/แก้ปัญหาโดยตรง  เรื่องลูกหมาไม่มีคุณภาพที่เกิดออกมามากมายล้นหลาม จนทะลักออกไปวิ่งเป็นหมาจรจัดอยู่ทุกวันนี้

ตอบ: ควรตั้งกฎห้ามผสมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สำหรับผู้ที่ยังศึกษาลักษณะนิสัยบางแก้วยังไม่ถึง 3 ปี
โดย mr.boy 22 - Thursday, 17 November 2005, 04:28PM
 

โอ้ รู้สึกเศร้าใจในข้อความของคุณเกาเหลา หมาบางซ่อน ที่ว่า

คนพิษณุโลกก็ไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าคนที่สนใจศึกษาจริงๆหรอก

รึว่าผมก้อเป็นคนพิษณุโลกเหมือนกัน แต่อีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เลี้ยงหมาบางแก้วก้อโดนไปด้วย คราวหน้ากรุณาใช้คำอื่นดีกว่านะครับ เรื่องหมาส่วนหมา เรื่องคนส่วนคน ขอบคุณครับ