toetam s

มีบางแก้วเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมาสามปี แต่เลี้ยงสุนัขมาตลอดชีวิต


ที่ตั้ง:กรุงเทพ, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Monday, 16 April 2007, 08:20AM  (6211 วัน 3 ชั่วโมง)