mr.boy 22

ชื่อ teera thothong
ที่อยู่ ที่ทำงาน C28-29 สุรสีห์คอมเพล็กอเวนิว ถ.สุรสีห์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (ร้าน Mr.boy computer)
บ้านพัก 65/1 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 01-6746947
ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้าน Mr.boy computer
ที่ปรึกษาด้าน computer บ.แอ๊ดเทวดาโฆษณา
ที่ปรึกษาชมรมบางแก้วยุคใหม่
เลขาสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว พิษณุโลก


ที่ตั้ง:Phitsanulok, ไทย
อีเมล:mr.boy22@hotmail.com
MSN ID:mr.boy
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Tuesday, 2 March 2010, 02:15PM  (4543 วัน 22 ชั่วโมง)