ไตรสิทธิ์ .

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
http://www.bangkaew.com/dream.htm

การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ TRIZ
http://www.trizthailand.com/elearning/

085-955-3031


ที่ตั้ง:บึงกุ่ม กรุงเทพ, ไทย
เว็บเพจ:http://www.bangkaew.com
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Tuesday, 30 March 2021, 12:09PM  (1114 วัน 1 ชั่วโมง)