jitti r

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...88   (ต่อไป)
โดย jitti r - Saturday, 30 December 2006, 11:31PM
 

ขอบคุณสำหรับน้องๆ วิทยา สราวุธ ผมยาว รสิกา ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่  ให้ดู  สามแก่ง กับ แม่แตงกวา และ น้องสาว   ( น้องชาย ด๊อตคอม คนละพ่อ).ตัวขวามือโดย jitti r - Saturday, 30 December 2006, 11:05PM
 

อกหนีบคือการที่น้องหมาอกเขาแคบ มาจากสองส่วนจากประสบการณ์ คือ

1.มาจากสายพันธุ์ อันนี้แก้ไขไม่ได้ ต้องบรีดน้องหมาโดยหาสายพันธ์ที่มีอกกว้างมาบรีด

2. เนื่องจากส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ขาดการออกกำลัง ขาดโปรตีน ซึ่งจะแก้ไขได้โดยการออกกำลังให้เพียงพอ คอยเสริมโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็จะช่วยได้

หรือท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้ให้กับชุมชนก็ยินดีครับโดย jitti r - Monday, 25 December 2006, 09:56PM
 
และจะให้ดูน้องสาวบีวัน ปีล่าสุด นู๋เบล  อายุ 1 เดือน ก็ไม่อยูแล้วเหมือนกัน

โดย jitti r - Monday, 25 December 2006, 09:53PM
 
ตอนนี้อยูกับหลวงพ่อที่วัดบางโคนมไปแล้ว และน้อง พาพร ไม่อยู่แล้วแต่ โพสท์ให้ดู.

โดย jitti r - Monday, 25 December 2006, 09:51PM
 

เฮีย Potchara ด้วยความยินดี ครับ แต่เสียดายจริงๆครับ ที่ไม่ยอม เอา น้อง หวูหน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...88   (ต่อไป)