jitti r

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...88   (ต่อไป)
โดย jitti r - Wednesday, 14 February 2007, 05:02PM
 

ที่โพสท์มา เป็น ลูกแบล็คฮ๊อก + ชิง-ชิง  ส่วน อีกหนึ่ง Breed ในอนาคตอันใกล้นี้คือ

     ตาลเดี่ยว  +  ริชชี่ ดูทั้งคู่


โดย jitti r - Wednesday, 14 February 2007, 04:55PM
 
อีกข้าง บาหลี

โดย jitti r - Wednesday, 14 February 2007, 04:52PM
 

และ บาหลี เพศเมียโดย jitti r - Wednesday, 14 February 2007, 04:48PM
 
ตัวผู้อีกตัว ชื่อ แบล็คเพิร์ล

โดย jitti r - Wednesday, 14 February 2007, 04:46PM
 
เป็นตัวผู้ชื่อ สิงห์ใหญ่

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...88   (ต่อไป)