ไตรสิทธิ์ .

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...292   (ต่อไป)
โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 1 January 2007, 10:50PM
 
แต่ก็ต้องชมว่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เขามีข้อดีที่ควรแก่การชื่นชม  น่าจะใช้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับวัดอื่นๆ

โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 1 January 2007, 10:49PM
 
แม้ว่าจะมีพระปรางค์  อุโบสถ วิหาร ที่ไม่ได้แตกต่างไปจากวัดอื่นๆ

โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 1 January 2007, 10:48PM
 
ย้อนกลับมาที่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร   ต้องชมว่าวัดนี้เขาดูแลผู้มาไหว้พระได้ค่อนข้างดี   จัดที่ทางไว้สะดวก สะอาด และสบาย  ดอกไม้แทนที่จะเป็นดอกบัว เหมือนวัดทั่วไป  ที่นี่จะใช้ดอกเบญจมาส

โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 1 January 2007, 10:47PM
 
วัดนี้ก็มีรูปปั้นไก่ชนมากเหมือนกัน

โดย ไตรสิทธิ์ . - Monday, 1 January 2007, 10:45PM
 

แถมขับรถเลยไปอีกหน่อย  ก็ถึงวัดพุทไธสวรรย์ อยู่ริมแม่น้ำด้านใต้ ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมืองหน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...292   (ต่อไป)