ตอบ: รายงานการพบปะสังสรรค ์ของชุมชนคนรักบางแก้ ว ครั้งที่ 4.....เยี่ยมชมศูนย์ฝ ึกสุนัข
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 18 September 2004, 08:05AM
 

ติดต่อศูนย์ฝึกได้ที่

 คุณ : ป้อม

ได้ที่ โทร/e-mail : 0-2964-1144, 09-104-3443 / pkdog@sanook.com

http://www.pantipmarket.com/petplant/topic/P2180138.html