ตอบ: เรื่องทำเสื้อกับทำสติ๊กเกอร์ นั้น
โดย พรรณ์ ธิดา - Tuesday, 28 June 2005, 05:59PM
  ต้องการสั่งซื้อเสื้อ 2 ตัว (M , L) และสติกเกอร์ 5 ใบ ไม่ทราบว่าต้องสั่งที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ คะ