ตอบ: วันที่ 12 สิงหาคม 2548 จัดประกวดสุนัขชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Sunday, 7 August 2005, 07:48PM
 

ผมมีความคิดเห็นว่าในช่วงวันหยุดที่ใกล้ลเข้ามา คือวันแม่ที่ 12 สิงหานี้ ทางสมาคมส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ในประเทศไทย จะจัดประกวดสุนัขชิงถ้วยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางชมรมคนรักบางแก้ว ของเรา น่าจะถือเป็นโอกาสดีที่จะไปเปิดตัวที่นั่น  โดยเพื่อนอาจรวมตัวกัน หรือ

ต่างคนต่างไปเพื่อนำสุนัขของท่านไปประกวดและแนะนำชมรม ฯให้ทางสมาชิกสมาคม ฯ ได้รู้จัก รวมถึงขายสติกเกอร์ ซื้อ โปโล (ถ้ายังมีเหลืออยู่ หรืออาจจะขอยืมจากสมาชิกชมรมคนรักบางแก้วที่สั่งหลายตัว เพื่อไปจำหน่ายหาทุน รวมถึงหนังสือต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่นของคุณวิเชียร หรือที่ได้รับบริจาคมา และแวะเยี่ยมที่ปรึกษาชมรม ฯ ด้วย

ถ้ามีผู้เสียสละอาสาไป ผมจะได้ช่วยประสานงานกับทางสมาคม ฯ ซื่งท่านนายกสมาคม ฯ ก็เป็นที่ปรึกษาของชมรม ฯ คงเต็มใจให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้

ขอความเห็นจากพวกเราด้วยครับ