โครงการ Foster home เพื่อบ้านพักพิงชั่วคราวสำหรับบางแก้วตกยาก
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 14 June 2005, 07:49AM
  ขอเชิญสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแจ้งความจำนงค์ในโครงการ Foster home เพื่อบ้านพักพิงชั่วคราวสำหรับบางแก้วตกยาก ได้ที่กระทู้  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=73 3 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ตอบ: ขอความร่วมมือร่วมใจ ชาวชุมชนฯ บางแก้ว บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือบางแก้วที่ช่วยออกมาจากโรงงานนรกด้วยครับ
โดย นิวัต เจริญชล - จันทร์, 13 มิถุนายน 2005, 11:33PM
 
เรียนป้าชัชครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณป้าที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อระดมสมองก ัน

ส่วนตัวผมเองนั้น คิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องบางแก้วจรจัดนั้น ต้องมีการดำเนินการในการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในมาตรการระยะสั้น หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้น ผมเห็นด้วยกับความเห็นของป้าชัช ที่จะต้องมีกองทุนกลาง ที่จะสนับสนุนให้บ้านนิรมล หรือที่แห่งอื่นๆเป็นจุดรับพักสุนัข ปรับนิสัย จนกว่าจะมีผู้รับอุปการะได้ ซึ่งผมอยากเห็นการรวมกลุ่มของพวกเราในลักษณะของ Foster home เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของบ้านนิรมล เพราะปัจจุบันก็คับแคบและดูแลแทบไม่ทั่วถึง สำหรับ foster home ที่ผมพูดถึงก็คือบ้านของสมาชิก อาจจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ว่างๆที่คอก หรือฟาร์มยังไม่ได้ทำประโยชน์ เมื่อมีสุนัขจรจัด หรือไม่จรจัดแต่เจ้าของไม่เอา ก็อาจจะกระจายไปอาศัยพักอยู่ตามบ้าน Foster home ก่อน โดยกองทุนจะช่วยสนับสนุนด้านกรง ค่ารักษาพยาบาล กรณีสุนัขบาดเจ็บมา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปัจจุบันทันด่วนในเบื้องต้น แล้วดำเนินการหาบ้านให้สุนัขให้เร็วที่สุด ในระหว่างหาบ้านนั้น สัตวแพทย์อาสาของกลุ่ม และผู้อาสาในการปรับนิสัยของสุนัข ก็จะเข้าดำเนินการเพื่อให้การรับรองว่าสุนัขตัวนั้นสามารถกลับม าอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติ ซึ่งถ้าปรับไม่ได้จริงๆ ก็จะถูกส่งต่อให้กับบ้านพักพิงถาวร เช่นบ้านพักนิรมล หรือคอกฟาร์มที่บรีดสุนัขออกมา ในกรณีที่เขาให้ความร่วมมือเป็นต้น

ส่วนทางการประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมทั้งผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนั ข ลงทะเบียนไว้ โดยพยายามรณรงค์ในกลุ่มสมาชิกที่ต้องการสุนัขไปเลี้ยง ขอให้มาเลือกสุนัขจากแหล่ง Foster Home ต่างๆก่อน และก็จะต้องให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสำหรับสุนัขที ่ต้องการหาบ้าน ให้สามารถติดต่อขอข้อมูลได้สะดวก และง่ายทั้งรูปร่าง หน้าตา ลักษณะนิสัย และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ที่ต้องการเลี้ย ง

ผมคิดว่าการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมนั้นควรจะมีการจัดตั้งชมรมที่ถาวร มีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกที่อาสาเป็นกลุ่มต่างๆนั้นจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านจา กผู้มีประสบการณ์ เช่นสมาชิกในกลุ่ม Foster Home นั้นจะได้รับการอบรมเรื่องเกี่ยวกับการพักฟื้น และฟื้นฟูสภาพจิตใจ และร่างกายของสุนัขเป็นต้น มีศูนย์ประสานงานกลางที่มีผู้ให้ความรู้ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ทันที

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนั้น ผมเองมีความเห็นในเบื้องต้นเท่านี้ ขอให้ท่านอื่นๆช่วยกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อติติงได้นะครับ ลองระดมสมองกันดู