ตอบ: ขอเชิญร่วม โ ห ว ด สุ นั ข พั น ธุ์ ย อ ด ฮิ ต ป ร ะ จำ ปี 2548 ค่ะ
โดย อัลติมา เวปปอน - Tuesday, 24 May 2005, 06:51PM
 
ขอใช้ topic ซ้อม post ดูหน่อยนะครับ


นี่คือภาพ "อัลติมา" อายุได้ 2 เดือน