ตอบ: มีใหมคนใต้ ที่เป็นสมาชิกบางแก้ว ผมและคณะจะไปศึกษาดูงาน ภูเก็ต พังงา ระนอง10-14 พค นี้
โดย ชวลิต มีแม่นวิทย์ - Friday, 13 May 2005, 08:05AM
 

วันนี้ 13 พค เวลา 7.40 ผมพักอยู่โรงแรม หาดกะรน  สุนัขตัวที่เห็นสวยดี เอกลักษณ์ครบ อายุเทาไหร่ หน่วยก้านดีมาก หางบางแก้วต้องเป็นแบบนี้ ดีมากครับ ลูกใคร ผมจะกลับวันนี้ ผ่านสุราษ และชุมพร

    ผมกลับคณะได้นำเงินที่หามาได้จากการจัดงานวันครู 30,000 บาทมามอบให้เด็กนักเรียน ที่บ้านทะเลนอก ระนอง และบ้านบางม่วง พังงา เห็นสภาพร่องรอยของคลื่นยักษ์ ใจหายมากครับ