ตอบ: นิตยสาร Thailand Geographic Magazine ขอทำสกรู๊ปกลุ่มเลี้ยงบางแก้ว ที่กระทรวงสารธาณสุขวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม นี้
 

วันนี้ถ้ามีโอกาส โทร่าก็จะขอไปด้วยแม้ว่าขนยังร่วงอยู่ก็ตาม