ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไทยบางแก้วสู่นานาชาติ วันที่ 23-24 เมษายน นี้
โดย ไตรสิทธิ์ . - Friday, 22 April 2005, 05:37AM
 

งานชื่อ   มหกรรมไทยบางแก้วสู่นานาชาติ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขไทยบางแก้วได้รับการขึ้นทะเบียน กับ AKU
เจ้าภาพคือ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทย
ประสานงาน โดย ชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนจาก  สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย  และชมรมสุนัขไทยบางแก้วต่างๆทั้วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน จัดงานบางแก้วไนท์ เลี้ยงรับกรรมการจากญี่ปุ่น และพิลิบปิน    ณ ชลประทาน เวลา 18.00 น โดยมี ชมรมสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับผิดชอบ

วันที่ 24 เมษายน 2548 เช้า  กรรมการชาวต่างชาติเยี่ยมชมคอกและหมู่บ้านบางแก้ว

  10.00 น เข้างานประกวดสุนัขสนามยิมเนเซี่ยม ม.นเรศวร พิษณุโลก ห้องปรับอากาศ จุคนได้ 1000 คน คาดว่างานนี้จะมีสุนัขทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 200 ตัว น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีการจัดประกวดสุนัขบางแก้ว

ใครสนใจร่วมงานเลี้ยงมาได้เลยไม่ต้องจอง เฉพาะเจ้าภาพ 100 คน แขกรับไม่อั้นครับ  แต่งานประกวดต้องสมัครล่วงหน้าที่สมาคมพัฒ สมาคมชมรมฯ บางแก้วทั่วประเทศ     ทุกรายการฟรีครับ

ดูรายละเอียดที่ http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=498