ตอบ: อย่าไปหลงเชื่อเปิดอี เมล์ไวรัส
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 31 July 2004, 03:59PM
 

ไวรัสจะปลอมแปลงเบอร์อีเมล์ส่งไปทั่ว

ใครได้รับ  ช่วยบอกด้วยครับ