ตอบ: Bangkaew Video Clip
โดย ไตรสิทธิ์ . - Saturday, 4 January 2014, 11:33AM
  เจอคลิปในอดีตของโบกับปิงปอง และด็อตคอมแล้ว อยู่ที่

https://www.youtube.com/watch?v=VAD-GCF2cdQ&list=UUlSPZwUEq76Yk2MKU1KqIAg