ตอบ: ยิ่งใหญ่... the series… ตอน 3
โดย phan _kong - Saturday, 7 May 2005, 09:22AM
 

การเลือกลูกสุนัข  ที่ทราบประวัติพ่อแม่ เพื่อลูกสุนัขที่ไม่ก้าวร้าว  เป็นแค่ความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้  ถูกต้องมันไม่ 100%  หรอกครับ  หาใช่  1+1=2  ที่แน่นอน 100%   

       คำแนะนำต่างๆ  หากหวังผลในทางปฏิบัต  100 %  คงหาไม่ได้หรอกครับ  มันแค่หลักเบื้งต้นสำหรับพิจรณาแค่น้นเอง