ตอบ: พบนายกสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย
โดย ไตรสิทธิ์ . - Sunday, 13 March 2005, 05:09PM
 

ได้คุยเรื่องนโยบายสมาคมเล็กน้อย
ท่านบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมที่กรุงเทพฯเพื่อผลักดันบางแก้วสู่สากล
และงานประกวดบางแก้ววันที่ 24 นี้   ก็จะระดมผู้เลี้ยงบางแก้วทุกกลุ่มมาร่วมงาน
ท่านว่า  เป็นโอกาสดี ที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น

ได้ถามท่านเกี่ยวกับข้อมูลของสุนัขบางแก้วสายหลักๆในอดีตดังที่คุณสราวุธและเพื่อนๆหลายคนสนใจ   ท่านบอกว่า  จะรวบรวมส่งมาให้อีกที   แล้วผมจะสแกนขึ้นเว็บให้ดูกันนะครับ