ตอบ: น้องใหม่ขอแนะนำตัวครับ
 
นี่ก็พ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่ง ชื่อเฟริส   rupu42@hotmail.com