ขอเชิญร่วม เสวนาหมาบางแก้ว ครั้งที่ 1 " เลี้ยงบางแก้วอย่างไร ให้มีความสุข " วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2548 เวลา 14.00 น.
โดย ไตรสิทธิ์ . - Friday, 4 February 2005, 02:47PM
 

ขอเชิญร่วม   เสวนาหมาบางแก้ว ครั้งที่ 1

" เลี้ยงบางแก้วอย่างไร ให้มีความสุข "

วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2548 เวลา 14.00.

ณ ห้องประชุมชั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (สถานีวิทยุ มก.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

บางแก้ว เป็นสุนัขไทยที่น่ารักเมื่อยามเป็นลูกสุนัข   และงามสง่าเมื่อเติบใหญ่  นิสัยรักเจ้าของและถิ่นอาศัย ฉลาด และดุ กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง ทำให้มีภาพบวกและลบในตัวตนของบางแก้วตลอดมา    จึงเป็นที่น่าสนใจว่า พวกเราจะมีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเลี้องดูสุนัขบางแก้วได้อย่างไร 

 "ชุมชนคนรักบางแก้ว" จึงอาสาจัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เลี้ยงบางแก้ว เจ้าของคอกเพาะพันธุ์ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

13.30-14.00   ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา รับหนังสือ สุนัขบางแก้ว ฟรี

14.00-15.30   ฟังการอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ " เลี้ยงบางแก้วอย่างไร ให้มีความสุข "

ผู้ร่วมอภิปราย   นส.พ นิสิต ตั้งตระการพงษ์  ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งสุนัขบางแก้ว

                          คุณวิภาดา กฤษณามระ  หรือ ป้าวิ  ผู้ที่เป็นห่วงอนาคตบางแก้ว คอยให้ความรู้กับผู้เลี้ยงมาตลอด

                          คุณธนนันท์  แจ้งเกษมสุข  หรือ คุณเพื่อนบางแก้ว จากผู้เลี้ยงสู่ผู้เพาะพันธุ์ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ

ดำเนินการอภิปรายโดย    รศ.ชัชรี นฤทุม หรือ ป้าชัช นักวิชาการผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้วด้วยความรักและผูกพัน

15.30           จบการอภิปราย

หมายเหตุ    คุณพชร จารุทัสนางกูร ได้เตรียมหนังสือ บางแก้ว สุนัขพันธุ์ไทยที่น่าจับตามอง ไว้ให้ผู้เข้าร่วมเสวนา 30 เล่ม       ผู้สนใจ  กรุณามาร่วมเสวนาให้ตรงเวลา   หากมาช้า  อาจหมดได้

ดูรายละเอียดได้ที่  http://elearning.bangkaew.com