ตอบ: ....ดั้นด้นค้นหาวัด สืบสานตำนานบางแก้ว.. ..
โดย Pingpong \(-_-)/ - Monday, 31 January 2005, 09:39PM
 

นส.พ นิสิต ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์พัฒนาบางแก้วมาตลอด 30 กว่าปี เคยบอกไว้ว่า อยากเห็นบางแก้วคืนถิ่น

ท่านได้จัดทำโครงการบางแก้วคืนถิ่นขึ้นมา โดยพยายามให้ชาวบ้านในแถบบ้านบางแก้วหันมาเลี้ยงและร่วมอนุรักษ์พัฒนาบางแก้วมากขึ้น

ท่านพยายามช่วยเหลือให้บางแก้วที่ไปตกระกำลำบากในถิ่นอื่นโดยเฉพาะในเมืองหลวงได้กลับสู่บ้านเกิดอันเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง

ท่านใดสนใจ  ดูรายละเอียดได้ที่  http://bangkaew.com/webboard/view.php?No=370

และ  http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=401