ตอบ: จรรยาบรรณในการเพาะพั นธุ์และการขายสุนัขบา ง แก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ ว ตอนที่ 2
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 4 March 2005, 11:29AM
 

ขอบคุณคุณโยมากครับ   ที่นำจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และการจำหน่ายจ่ายแจกสุนัขบางแก้ว ฉบับชุมชนคนรักบางแก้ว   ไปติดไว้ที่หน้าเว็บของ คอกชุมแสงสงคราม http://www.chumsang.net/

ผู้ซื้อบางท่านอาจไม่ได้เข้าเว็บ   ถ้าช่วยพริ้นเอาต์ไปใส่กรอบติดไว้หน้าคอกแล้วถ่ายรูปมาลง   จะดีไม่น้อย   จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคอกอื่นๆได้ทำตาม    ต่อไปสมาคมและชมรมบางแก้วจะได้จัดทำจรรยาบรรณของตนเองขึ้นมาให้สมาชิกนำไปปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ยินดีโปรโมตให้ครับ   อยากให้คุณโยใช้เป็นจุดขายของตนเองให้มาก  ผู้ซื้อจะได้เข้าใจมากขึ้น