ตอบ: เลี้ยงบางแก้วอย่างไร คะถึงจะขนสวยและตัวให ญ ่รวมถึงการให้อาหารด้ ว ยคะ?
โดย วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา - Friday, 28 January 2005, 05:22PM
 

ขอแจมด้วยคนครับ

อาหารที่ให้ที่บ้านเป็นอาหารเม็ด แล้วก็จะมีไข่ต้ม หรืออาหารกระป๋องแถมให้หน่อยครับ ก็กินดี หมดเร็ว(ตะกละมาก) ถ้ามีนำซุปราดด้วย จะชอบมากเป็นพิเศษ ตอนนี้ก็อ้วนมากเลย จะเรียกเป็นหมูบางแก้ว แล้ว