ประกาศข่าวสำคัญจากทา งชุมชนคนรักบางแก้ว
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 18 November 2004, 04:54AM
 

ทางชุมชนฯกำลังทดสอบระบบแจ้งข่าวสำคัญผ่านทางอีเมล์อัตโนมัติ   โดยจะกระทำเฉพาะเมื่อมีข่าวสำคัญเท่านั้น

หากมีปัญหาในการรับข่าวสาร   กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ


http://www.bangkaew.com/elearning/file.php/1/_.jpg