ตอบ: รูปการประกวดสุนัข ในงานเกษตรแฟร์
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Thursday, 1 March 2007, 08:27AM
 

คุณวันชัย  ลองติดต่อคุณจิตติ มิตรภาพบางแก้วได้

( เรื่องดอตคอม) โทร. 081-888-9037 ได้ข่าวว่ายังพอมีลูกหมาคล้ายเจ้าดอตคอมอยู่ สามสี่ตัว ครับ