K9 Police รับฝึกสอนและเลี้ยงสุนัขครับ
โดย nong dee - Friday, 21 July 2006, 04:22PM
 

                    

 

รับฝึกและเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์

 

 โดยทีมงานฝึกสุนัขตำรวจเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษนอกเวลาราชการ

 โดยทีมงานครูฝึกที่ชำนาญการฝึกมาเป็นอย่างดี ผ่านการฝึกอบรมจากกองกำกับการสุนัขตำรวจ

 ใช้คำสั่งในการฝึกได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

 รับฝึกทั้งในและนอกสถานที่

 รับสอนและให้ใช้คำสั่งเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน และ Basic กับเจ้าของสุนัขด้วยตัวเอง

 ดูแลสุนัขด้วยอาหารระดับ Premium grade

 

รับผึกสุนัข  ที่บ้าน - ที่โรงเรียน

 

 ไนคอร์ส ประกอบด้วย ขั้นพื้นฐาน

 

( เชื่อฟังคำสั่ง) ขั้นแก้ไขนิสับเสียต่างๆ

@   เดิน นั่ง ยืน   หมอบ นอน  คอย - สุนัขจะอยู่กับที่จนกว่าเจ้าของจะเรียก หรือคอยออกคำสั่ง 

@    ขับถ่ายเป็นที่เป็นเวลา

@    ปฎิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า และไม่กินของตกหล่น

@    ขุดดินเล่นน้ำ กระโดดตะกายเจ้าของ

@    ขี้กลัว ก้าวร้าว เห่ารบกวน กัดแทะสิ่งของ 

 

ขั้นความสามารถพิเศษ   

 

@  คาบตะกร้า คาบหนังสือพิมพ์

@   สวัสดี 2 ขา คลาน

@    อารักขา เฝ้าบ้านเฝ้าโรงงาน อายุสุนัขที่เหมาะกับการฝึก   ตั้งแต่ 4 เดือน - 4 ปี

 

เจ้าของสามารถนำสุนัข กลับไปเที่ยวบ้านได้

อาหารที่ใช้ ได้มาตรฐานเดียวกับที่เจ้าของสุนัขใช้อยู่

อัตราค่าฝึก ที่บ้านเจ้าของสุนัข (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

ที่โรงเรียน พร้อมอาหาร 4,000 - 5,000 บาท/เดือน

หรือ 12,000 - 15,000 บาท/คอร์ส

 

ติดต่อผมได้ครับ  สิบตำรวจเอก  ธนวัฒน์  ดีการกระทำ  กองกำกับการสุนัขตำรวจ  โทร  09-4908742,          09-7411336

เยี่ยมชมเวบไซต์ ผมได้นะครับ www.k9tanawath.com  ขอบคุณครับ