ตอบ: แนวทางในการบรีดหมาบางแก้ว
โดย วศิน บุญสุคนธกุล - Sunday, 25 June 2006, 03:46PM
 

มีพ่อพันธุ์อยู่ที่ พงศ์ผกา ซ-10 สนใจติดต่อมาครับ คุณธีระ