ตอบ: แจ้งยอดจำนวนผู้ไปร่ว มแรลลี่สุนัขบางแก้วแ ล ะกำหนดการ
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Friday, 8 October 2004, 10:06AM
 

ออกนอกหน้าเหลือเกินนะคุณอาทร...หัวใจกระพริบเต็มเลย

เลี้ยวได้ทั้งสองเลี้ยวแหละค่ะ  มันจะไปบรรจบกันตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำ  แล้วก็วิงทางเดียวกันต่อไปเลย