ตอบ: ทำยังไงดี
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 14 April 2006, 01:26PM
  เข้าไปแก้ไขที่ข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ชื่อตัวเอง แต่ตอนนี้ โปรแกรม มีปัญหา Upload ไม่ได้ ให้ส่งรูปมาทาง อีเมล์ จะเอาขึ้นให้ muj