สุนัขที่อยู่ในเรือกั บคุณปู่ประเทือง
โดย สราวุธ แสงสว่างโชติ - Saturday, 11 September 2004, 02:32PM
  ได้เคยสอบถามไปที่คอกชุมแสงสงครามฯ ถึงสุนัขที่อยู่ในเรือมีชื่อว่าอะไร เลยได้ทราบว่ามีชื่อว่า สิงห์ ส่วนข้อมูลโดยละเอียดต้องสอบถามคุณโยครับ