ตอบ: .....มีหมาเป็นเพื่อน ก็ดีแบบนี้.....
โดย SANMAI NG - Thursday, 14 September 2006, 12:37AM
 

มีหมาเป็นเพื่อนดีจริงๆครับ ถ้าหมาเห่าที่ๆเราเห็นไม่ชัดนะผมจะระวังที่ตรงนั้นเป็นพิเศษ เพราะเชื่อมั่น จมูก,สายตา,สัญชาติญาณ ของสุนัขที่เลี้ยงไว้ ความสามารถนี้เคยช่วยชีวิตผมมาแล้วครั้งหนึ่งยักคิ้ว