ตอบ: ใครเคยเห็นบางแก้วสีน ้ำตาลล้วนแบบนี้บ้าง
โดย phan _kong - Thursday, 23 September 2004, 11:30AM
  สีน้ำตสลตัวที่นั่งนี้  ตาโต  หูยาว  ปากมอม  ขนสีเดียว  ไม่มีลักษณะบางแก้วเลยครับ