เลิกกังวลถึงเจ้าตูบ.....ที่คุณรักอีกต่อไปค่ะ
โดย บัญชา สระแก้ว - Tuesday, 13 September 2005, 03:51PM
 

เลิกกังวล....ถึงเจ้าตูบที่คุณรัก อีกต่อไป

ด้วยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งเวลาให้อาหารด้วยตัวคุณเอง

ได้นานสูงสุดถึง 7 วัน

www.tarad.com/integrate

Email: integrate_estyle@yahoo.com

0-2448-6448, 0-2886-2026-7 ต่อ 445 คุณบัญชา